Xtractors Kundforum 2020:
Ett nytt landskap för lärande

Detta evenemang har redan ägt rum. Nedan hittar du presentationer och annat innehåll från kundforumet. Om du är intresserad av att delta på kommande seminarier, webbinarier eller andra evenemang, anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev (längst ned på denna sida).

På väg in i tjugohundratalets tredje decennium är det hög tid att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Och hantera dess utmaningar. Det gäller även hur vi lär och lär ut i våra organisationer.

Vi ser att 2020 blir ett märkesår och början på en ny era, inte bara för oss på Xtractor – utan i minst lika hög grad hos dig som kund.

Ett gemensamt avstamp in i en ny tidsålder.

Under detta märkesår vill vi ta ett gemensamt avstamp in i denna nya era. En era där lärandet i avsevärt högre utsträckning kännetecknas av engagemang och socialt samarbete. Där vi kan använda data för analys och ständigt förfinat lärande. Där medarbetare oftare förväntas och får möjligheter att själva driva sin kompetensutveckling. Där vi även inom lärandet kan börja ta tillvara på nya tekniska möjligheter såsom AI, chattbotar och samarbetsverktyg.

Som gemensamt avstamp genomförde Xtractor ihop med våra kunder den 11 mars ett kundforum. På denna sida hittar du presentationer och annat matnyttigt från detta evenemang.

På Xtractors kundforum introducerades en hel uppsättning nyheter kring lärteknologier. Det avser lösningar som kan utgöra såväl delar som helhet i din organisations ekosystem för lärande. Där vi på allvar öppnar möjligheter för mer engagerande deltagare, där såväl formellt som informellt lärande stöds. Där data kan användas för långt mer än bara spåra kursgenomförande. Och där vi effektivt kan tillhandahålla lärande som stödjer medarbetare i en digital tidsålder.

Om allt detta kommer vi återkomma under våren 2020, om du redan nu har frågor eller funderingar kring sådant som LXP, LRS, socialt eller data-drivet lärande så är du förstås varmt välkommen att höra av dig!

Rubrik: Ekosystem för lärande. Träd med tillhörande underrubriker i form av: LMS, LXP, LRS, Författarverktyg och innehåll samt Kompetens.
Träd med logotyper: Totara Learn, Totara Engage, Totara Perform, Stream, H5P, Adapt Builder, Xtractor kursskafferi samt Learning Locker.

Inspelade presentationer

Här hittar du inspelningar från alla talare under dagen.

Presentationer

Här är introduktionen och första presentationen för dagen, om Xtractor och det nya landskapet för lärande:

Gästtalare och presentationer:

Vad innebär ett digitaliserat arbetsliv (och liv!) ur ett HR-perspektiv?

Pia Stider, Stockholm, är en inspirerande specialist inom ledning och styrning av hållbar digital transformation på företaget UClarity, och har en gedigen bakgrund inom HR.

Pias presentation: Vad innebär ett digitaliserat arbetsliv (och liv!) ur ett HR-perspektiv.

pia
lori

Digital Transformation – Beyond the Technology

Lori Niles-Hofmann, "data-driven learning strategist" har sin hemvist i Toronto, Kanada. Lori har mer än 20 års erfarenhet av lärande inom en mängd olika branscher. Numera är hon konsult och uppskattad föreläsare, med specialisering inom storskalig transformering av digitalt lärande.

Loris presentation: Digital Transformation – Beyond the Technology.

Global (& Swedish) Sentiment Survey

Donald H. Taylor är något av en legendar inom L&D-världen. Han är välbekant keynote speaker på många evenemang och är bland annat ordförande i Learning & Performance Institute. Donald har sedan många år genomfört en årlig och global enkät, som består av frågan "What's hot in workplace L&D this year?". Utifrån denna enda fråga lyckas Donald identifiera intressanta trender och tendenser. Inför årets kundforum genomfördes en extra undersökning med svenska deltagare, där resultat och analys finns med i Donalds presentation.

Donalds presentation: Global (and Swedish) Sentiment Survey.

Porträtt Donald H Taylor.

H5P and The Future of Interactive Content

Svein-Tore Griff With har sin hemvist i Tromsø, Norge. Svein-Tore har en mångårig bakgrund inom e-learning och är framförallt bekant som grundare av det globala framgångsfenomenet H5P.

Svein-Tores presentation: H5P and the Future of Interactive Content.

Mer om H5P.

(H5P finns också inbyggt i Xtractors leverans av Totara Learn.)

svein-tore
ben

Learning Experience Platforms – Moving to a Culture of Self-directed Learning

Ben Betts har hemvist i Oxford, Storbritannien, är grundare av företaget HT2 Labs och numera ansvarig för Learning Pool Labs. Även Ben har mångårig erfarenhet inom lärande, där han bland annat gjort sin doktorsavhandling inom spelifiering (gamification) och socialt lärande. De senaste åren har Ben varit en drivande kraft rörande innovativa tekniker och lösningar för digitalt lärande. Detta inkluderar LXP (Learning Experience Platforms) och LRS (Learning Record Stores).

Bens presentation: Learning Experience Platforms – Moving to a Culture of Self-directed Learning.

Länkar och referenser

Här hittar du alla inspelade föreläsningar från dagen.

Nedan är några länkar till olika innehåll som nämndes under dagen:

Oberoende analysföretaget Redthread Research, med särskild referens till deras (kostnadsfria) rapport kring "The Art and Science of Designing a Learning Tech Ecosystem".

Lori Niles-Hofmann har författat en (kostnadsfri) e-bok om Data-driven Learning Design.

Xtractors bloggpost 5 trender inom lärande inför 2020-talet.

Case-presentationer i pauserna

Intresseföreningen för Assistansberättigade berättade om sitt och Xtractors arbete med att ta fram en digital utbildning (och plattform) för en målgrupp med mycket höga krav på tillgänglighet.

Xtractors partner PURE ACT berättade om sin verksamhet och samarbete med Xtractor. De är ämnesexpert i Xtractors webbaserade utbildning inom hållbarhet, som är en del av Xtractors kursskafferi. Här hittar du presentationen.

Operatören Tre berättade om sitt pre- och onboardingprogram för nyanställda, där Totara Learn utgör en viktig komponent. Här hittar du presentationen..