Totara LMS för offentlig sektor

Totara LMS används idag av mer än 7 miljoner användare inom över 800 organisationer. En av de många branscher där Totara LMS rönt stora framgångar är offentlig sektor. Myndigheter, landsting och kommuner i många länder har valt Totara för att effektivisera…