Kuraterat innehåll i din lärplattform

Begreppet ”curated content” har blivit ett trendord relaterat till sociala medier. Ännu saknas ett vedertaget svenskt begrepp, även om just ”kuraterat innehåll” har börjat dyka upp. Begreppet ”curate” härstammar från att välja och sammanställa innehåll för exempelvis en utställning. Relaterat till…