Xtractor trendspanar om learning från London

Learning Technologies

Vår vana trogen så avlägger en grupp från Xtractor i februari varje år en visit på bransch-eventet ”Learning Technologies” i London. Denna vana inledde vi i samband med att vi för några år sedan förändrade vår produktstrategi, från egenutvecklade licensierade system till partnerskap och öppen källkod. Något som resulterat i att ett 40-tal av våra kunder idag använder Totara LMS samt att Adapt har blivit vårt föredragna författarverktyg.

Learning Technologies är Europas största händelse när det handlar om teknologier för lärande för företag och organisationer. På mässgolvet erbjuds en stor mängd seminarier, med åtta parallella spår under två fullspäckade dagar.

Självklart är ett besök där ett bra tillfälle att ta tempen på vår bransch. Finns det nya innovationer? Hur har nya teknologier fångats upp av användarna? Har förra årets snackis blivit något som faktiskt används?

Den första tydliga trenden vi kan notera är att under de senaste fyra åren så har intresset och energin i vår bransch ökat stadigt för varje år. Besökarantalet slår rekord, nya aktörer dyker upp och gamla aktörer förändrar sina erbjudanden.

Snack vs verkstad

Givetvis kan det vara svårt att sammanfatta en trendkarta, särskilt från en bransch där mycket händer och där nya teknologier växer i hög takt. Trots det är vårt försök nedan, en högst subjektiv betraktelse över några trender och dess utveckling. För att kartlägga trenderna använder vi oss av två skalor baserade på det gamla ordstävet ”mycket snack och lite verkstad”. I vår bedömning lägger vi dock ingen som helst negativ värdering i ”mycket snack”, utan ser det som ett uttryck för att det är något som är omtalat och intresserar många. Att en viss trend för närvarande har ”lite verkstad” behöver inte heller betyda att den är uträknad. När, om och i vilken grad en sådan trend omvandlas till mainstream och verklighet för de många är dock ofta svårt att spå.

Hursomhelst, nedan är vårt “snack-verkstad-index”, till stor del baserat på intryck från Learning Technologies 2016, kompletterat med kommentarer om respektive trend. (De grå pilarna illustrerar i vilken riktning respektive trend rör sig över tid. Trendernas inbördes ordning är högst relativa.)

Trender_Snack_Verkstad

Om dessa trender

  • UX (User eXperience, dvs användarupplevelse) och ”multi-device” (plattformsoberoende, optimerat för alla typer av enheter i form av surfplattor, mobiler och datorer). Att användarupplevelsen är central har länge varit känt i exempelvis e-learningproduktioner (där det däremot tills nyligen varit högst begränsat avseende ”multi device”). System såsom LMS har dock länge släpat efter, där tonvikten snarare legat på funktionalitet och administration. Inom detta så är det dock nu ”full verkstad”, kraven och förväntningarna på en hög grad av användarupplevelse, oavsett vad jag har för enhet är nu med rätta höga. Och ledande leverantörer lägger allt mer vikt vid detta. Ett exempel är Totara, som kraftigt ökat sina investeringar i användarupplevelse, och där just detta kommer vara huvudfokus i årets kommande release, Totara LMS 9.0.
  • Gamification, learning games, serious games. Kärt barn har som bekant många namn. En tydlig trend här är att väva in element och logik från spelvärlden i både e-learning och lärplattformar nu fått fäste. Här är det både snack och verkstad. Trenden här handlar framförallt om ”enklare spel” eller att hämta viss logik från spel (utmaningar, utmärkelser, nivåer). På detta sätt kan utbildningen göras mer engagerande och motiverande, utan att budgeten för produktionen behöver sticka iväg i onödan. Konkreta exempel här som visades på Learning Technologies var spelmotor invävd i en Adapt-produktion, samt att digitala utmärkelser i form av Open Badges nu används i allt fler tillämpningar och plattformar.
  • AR och VR, dvs Augmented Reality (upphöjd verklighet) och Virtual Reality. Detta var en av årets snackisar, men än så länge med högst begränsad verkstad, dvs få tillämpningar. Detta kan dock komma att förändras relativt snabbt. För hårdvaran så finns redan produkter ute på marknaden med goda prestanda och till överkomliga priser, och fler är på väg. Ännu saknas dock vissa pusselbitar för att inom learning-världen smidigt kunna skapa innehåll till rimliga budgetar. Som sagt kan det dock vara nära, och på Xtractor är vi i full gång med att skapa prototyper till både augmented och virtual learning. Hör av dig om du vill veta mer!
  •  xAPI, också känt som ”Tin Can”. 2014 och 2015 var detta något som de pratades mycket om. I år var det mindre prat, och fortfarande mycket begränsat med exempel på tillämpningar, i synnerhet där detta nya format faktiskt ger något mervärde utöver vad SCORM redan idag kan leverera.
  • Social learning, informellt lärande och 70:20:10. Rör sig uppåt både vad gäller snack och verkstad. En trend som vi ser konkreta exempel på i vår vardag, utifrån att våra Totara LMS-kunder allt oftare väver in sociala läraktiviteter som forum och i sina utbildningar länkar in olika sociala tjänster. Totara LMS nyfödda lillasyster, ”Totara Social”, röner också mycket intresse (men är än så länge lägre på verkstadsskalan).
  • Blended learning, denna gamla käpphäst för oss på Xtractor, är möjligen ingen växande snackis som begrepp. Däremot är den i allt högre grad verkstad. Och vissa pratar om ”the return of the blend”, i och med att varierat lärande i allt större utsträckning plockar upp sociala aktiviteter och spelelement.

En sista större trend, som mer är en underliggande och möjliggörande trend, och därför inte hamnade på vår karta, är att allt mer inom lärteknologier nu baseras på öppen källkod (open source). Och att mycket av just innovationen baseras på öppen källkod. Bland LMS sticker givetvis Totara LMS ut. På Learning Technologies representerades Totara av inte mindre än åtta partners, där flera av dessa visade upp sina innovationer som i många fall kommer hela nätverket kring Totara till del).

Ett annat exempel är författarverktyget Adapt Learning, som fortsätter utvecklas och används av allt fler, både leverantörer och kunder – och där det ter sig alltmer sannolikt att Adapt framöver blir något av en de facto standard inom vår bransch. Ytterligare exempel på öppen källkodsbaserade tekniktrender är Open Badges samt relaterat till xAPI/Tin Can, produkten ”Learning Locker” som kan agera som LRS (Learning Record Store) ihop med just Totara.

Till sist, oavsett vart tekniken eller andra trender för oss och vår bransch, så kommer vi i vår verkstad hos Xtractor fortsätta sträva efter att ge våra kunder maximal nytta och effekt i sina utbildningslösningar, baserat på både innovativ teknik och vass pedagogik.

Rickard Skiöld

Produktchef, Xtractor