Xtractor antar AI-utmaningen

Webbutbildningen Elements of AI lanserades i Finland för cirka ett år sedan. Målet var högt ställt – att utbilda en procent av hela befolkningen i artificiell intelligens. Detta mål har nu uppnåtts, och utmaningen har skickats vidare till oss i Sverige.

Kursen, som är kostnadsfri och öppen för alla, lanserades på svenska nu i dagarna. Den svenska AI-utmaningen har samma mål, att utbilda en procent av befolkningen, motsvarande 100 000 svenskar. Detta redan före årets slut. Du hittar kursen här: Elements of AI.

Vi på Xtractor har självklart antagit utmaningen. Faktum är att vi var så pass ivriga att fyra medarbetare hos oss genomförde kursen redan innan den fanns på svenska. Och vi kan inte annat än rekommendera utbildningen, som ger en god grundförståelse och bas för fortsatt lärande inom AI. (Och när vi ändå delar tips, ett sätt som fungerade bra för oss var att genomföra kursen individuellt, men att mötas i grupp vid tre tillfällen – detta underlättade för oss att “hålla ångan uppe” och gav även utrymme för att dela intressanta reflektioner.)

Fyra glada medarbetare från Xtractor, Anna, Alexis, Martin och Rickard.
Utmaning antagen och genomförd. Xtractors AI-studiecirkelgrupp firar i källarvalv i Gamla stan.

Om du och din organisation också vill anta AI-utmaningen så hittar du mer information här och på taggen #aiutmaningen.

AI och möjligheter för bättre lärande

På Xtractor ser vi många spännande möjligheter utifrån AI-stöd i digitalt lärande. Det kan exempelvis handla om bättre användarupplevelser, där jag lättare kan ta del av lärande, integrerat i mitt dagliga arbete. Det kan också handla om intelligenta rekommendationer samt adaptivt lärande utformat för mig, mina kunskaper och behov. En hel del av dessa saker ligger inte heller särskilt långt fram i tiden, utan kan börja bli verklighet redan i år.

Samhällsutmaningar, AI och livslångt lärande

Vi ser förstås också att AI, som en betydande del av den digitala transformationen, kommer att fortsätta förändra vårt samhälle – och då även våra jobbroller och vårt arbetsliv. I avgörande teknikskiften och snabba samhällsförändringar uppstår en konkret risk för massarbetslöshet, med alla de obehagliga effekter som detta kan ha för både individ och samhälle.

För att motverka detta ser vi på Xtractor att vårt uppdrag blir än viktigare nu och framöver. Att hjälpa företag och organisationer med att vidareutveckla sina medarbetare. Allt färre av oss kommer jobba med samma arbetsuppgifter under hela våra karriär, och om vi då inte får möjlighet till utveckling riskerar vi – och våra arbetsgivare – helt enkelt att slås ut.

För att möjliggöra livslångt lärande krävs att vi kan få fortsätta lära och utveckla oss på våra jobb. Och här är förstås digitalt lärande (eller e-learning som den gamla termen lyder) ofta en stor del av lösningen. Jag som medarbetare behöver kunna få välja själv när, var och hur jag tar del av mina utbildningar. Utbildningarna behöver vara attraktiva, effektiva och relevanta för mig. Här hjälper vi på Xtractor gärna till med såväl tekniska lösningar och plattformar som väl fungerande skräddarsydda kurser.

Webbaserade kurser kan förstås också vara en del i att stötta oss mer direkt i den digitala transformationen. På Xtractor har vi tagit fram en färdig webbaserad kurs på temat digitalisering och hälsa: Må bra digitalt. (Kursen är kostnadsfri att pröva, och anpassningsbar för din organisation.) Vi håller just nu på att ta fram ytterligare en kurs, Den digital (r)evolutionen, som just förklarar begreppet digitalisering, hur vårt arbetsliv påverkas samt ger konkreta tips för att ta tillvara på möjligheterna.

Hör gärna av dig om du är nyfiken på vår kommande kurs, eller hur vi på Xtractor kan stötta dig och din organisation med lärande relaterat till digitalisering och AI.

Rickard Skiöld
Produktchef, Xtractor