Våga mäta din utbildningsinsats!

Ett vanligt fokus för företag är om deras utbildningar ger förväntat resultat. Vi vill ha en kvalitetssäkring. Vi vill kunna bevisa att utbildningarna faktiskt har gett effekt. Till exempel så här:

Statistik    Diagram

Vad är hemligheten bakom siffrorna som bevisar utbildningssatsningens resultat? Svaret är utvärdering. Och hur gör vi då? Genom att arbeta med tydliga processer, metoder och rutiner.

Det finns mängder av teorier för hur man gör det här enligt konstens alla regler. Men det viktigaste enligt min åsikt är att faktiskt att bara sätta igång. Det vanligaste och oftast lättaste sättet att utvärdera är att blicka bakåt, att titta på hur själva utbildningen gick.

De klassiska bakåtblickande frågorna är:

  • Hur många har genomfört utbildningen?
  • Vad tycker deltagarna om utbildningen?
  • Lärde sig deltagarna det vi ville?

Dessa frågor får vi svar på relativt enkelt. Till och med om vi slarvat lite med planeringen. Genomförandet kan följas upp i ett kalkylblad, eller ännu hellre i ett Learning Management System, LMS. Deltagarnas direkta reaktioner fångar vi lätt genom att dela ut en enkät (såsom det klassiska formuläret om huruvida maten var god, lokalen trivsam och läraren var bra). Ett test, prov eller tentamen svarar på vad deltagarna lärde sig på kursen. Så här långt klarar sig många företag bra.

Det gäller att inte stanna upp här och nöja sig. Vi behöver också mäta effekten som utbildningen gett i organisationen. Då är de här frågorna relevanta:

  • Har det skett någon beteendeförändring i den dagliga verksamheten?
  • Har beteendeförändringen lett till önskade resultat i verksamheten?

Det är egentligen nu vi kan få reda på vilka vinster, besparingar eller förbättringar som utbildningssatsningen verkligen har gett. Här är nyckeln till framgång att ”planera innan, hur vi skall göra efter”. Dels att vi redan i början definierar och frågar efter vilka effekter som vi vill uppnå. Dels genom att vi planerar redan i skiss- eller konceptfas för hur utvärderingen ska genomföras. Då bäddar vi för en lyckad utvärderingsinsats.

Mina tre tips kring att mäta och följa upp:

  1. Gör det inte så himla svårt. KISS-principen (Keep it simple, stupid!) är en utmärkt grundsats.
  2. ”Planera innan, hur ni skall göra efter”. Definiera önskade effekter redan i början av arbetet. Planera hur och dokumentera. Se till att ha en ändamålsenlig process.
  3. Våga börja mäta! Det gör inget om det inte blir perfekt från början. Även om ett färgglatt diagram som visualiserar genomförandegraden på en utbildningsinsats inte är hela svaret, så kan det vara en smakfull start!

Lycka till – ring om det är något!

Björn Bexander

Key Account Manager, Xtractor

Tel: 08-588 945 02