Vad ska man med en skribent till? Alla kan ju skriva!

Xtractors språkvetare Lotta Lundbäck har ordet

När ett företag ska anlita en professionell skribent för att ta fram en text av något slag är det inte helt ovanligt att någon ifrågasätter det. ”Vad ska vi med en skribent till? Det är väl enklare om jag som är insatt skriver?” Och det här med skrivande och vem som egentligen kan skriva kan vara en känslig historia.

Naturligtvis är det så att det allmänna skrivandet och publicerandet av det skrivna ordet fyller en viktig funktion i en demokrati. Visst är det till exempel fantastiskt att i stort sett vem som helst i Sverige numera har chansen att publicera sina tankar i skrift så att de kan läsas av en stor mängd människor?

Men samtidigt kan nog de flesta skriva under på att texter kan vara olika lätta att ta till sig, förstå och hänga med i. Och det beror inte bara på hur svårt ämnet är, vad man har för intresse eller vilka bakgrundskunskaper man har. Till stor del beror det också på hur pass välskriven texten är.

vemkanskriva

Jag vet, det här kan låta lite luddigt. För ”välskriven” – vad innebär det egentligen? Men håller man på med faktatext finns det faktiskt några enkla svar på den frågan. En bra faktatext ska underlätta för läsaren, och den ska därför vara:

  • Välstrukturerad och pedagogisk
    En bra struktur och pedagogisk presentation fungerar som en rak, jämn väg genom innehållet. Den leder läsaren från punkt A till punkt B – utan potthål, gupp, återvändsgränder, plötsliga svängar och hårnålskurvor som får läsaren att bromsa in och tappa orienteringen.
  • Målgruppsanpassad
    Textens stil, ordval och svårighetsgrad behöver alltid anpassas efter målgruppen. Sitter läsaren på en moped spelar det ingen roll om man byggt en aldrig så fin motorväg; det blir svårt för läsaren att ta sig fram när färdmedlet och vägen inte matchar varandra. Och på motsvarande sätt kommer en racerförare snart att tappa intresset om det visar sig att hen befinner sig på en landsväg eller en gata genom ett bostadsområde.
  • Korrekt
    Det här låter kanske tråkigt, men kom ihåg att ”korrekt” och ”formell” inte alls behöver vara samma sak! Ett språk som är korrekt hjälper helt enkelt läsaren att hålla fokus på det som är viktigt – nämligen textens innehåll. Stavfel, särskrivningar, felsyftningar och andra grammatiska vurpor riskerar att fungera som röda flaggor i dikeskanten, som får läsaren att titta åt sidan i stället för att koncentrera sig på vägen.

Välskrivna texter leder med andra ord läsaren och tanken rätt. De innehåller ingenting som stör eller förvirrar – vilket innebär att hjärnan slipper lägga kraft på annat än att ta till sig innehållet. Och som en bonus skapar välskrivna texter förtroende för avsändaren, vilket gör läsaren mer benägen att ta innehållet på allvar.

Det är underbart att alla kan skriva. I privata Facebookinlägg och på den lokala pizzerian är det kanske inte heller alltid så viktigt med högkvalitativa texter. Men ska man ta fram en faktatext i syfte att lära eller övertyga läsarna om något, exempelvis i samband med en utbildningssatsning, bör man tänka på värdet av att använda sig av en professionell skribent. Att ämnesexperterna bidrar med sitt kunnande är en framgångsfaktor för satsningen – liksom att skribenten får bidra med sin expertis och klä ämnesexperternas kunskaper i ord på ett lämpligt sätt.

Lotta Lundbäck

Manusförfattare, Xtractor

Fler tips från Xtractors språkvetare

Skriv som ett proffs!

Fem enkla tips för att skriva bättre