Vad motiverar dig?

Har du någon gång fått frågan – Vad motiverar dig?

För mig är det enkelt. Jag har ett inbyggt sug efter att hela tiden lära mig mer, om mycket.

Därför har jag också aldrig slutat att plugga. Jag har läst högskoleingenjör i maskinteknik. Läst in en kandidatexamen i företagsekonomi på kvällstid parallellt med att jag arbetat. Och nu senast, en mini-MBA via Probana business school. Jag tycker att det är kul att lära mig!

Jeanette Bergvall - Xtractor

Jag är född i Sverige och min vilja att lära mig ser jag som en produkt av det svenska samhället. Sverige har inte alltid varit det blomstrande välfärdsland som vi är idag. Resan från fattigt jordbruksland till ett av världens rikaste länder har tagit cirka 250 år och präglats av en rad politiska och ekonomiska reformer inriktade på att ge människor större frihet, utveckla näringslivet och höja levnadsstandarden. Redan i början av 1800-talet startades de första tekniska högskolorna där vi utbildade ingenjörer som skapade våra uppfinningar. Framför allt på mitten av samma århundrade så förändrades Sverige till ett ingenjörsland, där tekniska uppfinningar såsom ångmaskiner, tröskverk, Göta kanal möjliggjorde det land vi idag bor i. Uppfinningar såsom Nobels dynamit, Ericssons telefon och Lagermans tändsticksmaskin sätter fart på vår industri.

Sverige är ett kunskapssamhälle och just kompetens är ett område som våra företag och organisationer tagit till vara på för att kunna konkurrera på både den globala och inhemska marknaden. HR-avdelningar arbetar mer och mer med HRM (Human Resource Management) där utvecklingen går mer mot att stödja de övergripande affärsstrategierna genom att medarbetarna har rätt kompetens, att utveckla och behålla talangerna.

Det är mitt i detta som jag och mina fantastiska kollegor på Xtractor arbetar varje dag. Det är här vi får chansen att bidra.

Med våra erbjudanden hjälper vi organisationer att utbilda stora målgrupper och på så sätt utveckla både människor och organisationer. Genom att vi hjälper våra kunder att optimera sin kompetensutveckling hjälper vi dem även att konkurrera och därigenom också bidra till allas vår välfärd.

Ja, jag motiveras av lärande. Jag motiveras över att få vara en del i Xtractor och aktiv bidra till att stärka vårt land som en ledande kunskapsnation.

 

Jeanette Bergvall

Affärsområdeshef System, Xtractor