Utbildnings­avdel­ningens dilemma: höga kursbehov, lågt till budgettak

På Xtractor har vi, precis som de flesta organisationer, vissa sanningar och heliga kor. Några av dessa går tillbaks till vår födelse för lite mer än 20 år sedan. När det kommer till webbaserat lärande (e-learning) så är sådan sanning att ”skräddarsydda kurser alltid är bäst”.

Denna sanning är vi inte beredda att ge upp.

I likhet med ett skräddarsytt plagg så kan inget överträffa passformen på en skräddarsydd utbildning. Och när vi tillsammans med våra kunder på djupet kan identifiera målgruppens förutsättningar och behov – och även verksamhetens syften och mål, ja då brukar brukar resultatet bli som allra bäst.

Men, vi vet också att prioritering av resurser är en sanning. Inte minst för utbildningsavdelningar. Befintliga kurser kräver underhåll, både vad gäller innehåll och tekniklösningar. Nya kurser efterfrågas ständigt, både utifrån interna behov och omvärldsförändringar såsom nya regler och lagstiftning. Och allt detta ska lösas med budget och resurser som sällan eller aldrig finns i överflöd.

Dilemmat: producera själva, köpa skräddarsytt eller köpa färdiga standardkurser?

Våra kunder beskriver att de grovt sett har tre olika valmöjligheter när det kommer till produktion av webbaserade kurser (e-learning), där varje val har sina för- och nackdelar:

1) Producera internt – Kan bli jättebra, men resurserna måste finnas.
2) Köpa skräddarsytt – Blir oftast jättebra, men budgeten måste finnas.
3) Köpa färdiga kurser – Snabb leverans, men blir sällan bra, eftersom det oftast handlar om mediokra kurser utan själ. Vanligtvis med begränsad pedagogik och låg motivationsfaktor. Dessutom känns kurserna anonyma; den egna organisationen upplevs inte stå som avsändare.

På Xtractor vill vi nu försöka lösa detta dilemma hos våra kunders utbildningsavdelningar. Detta genom att introducera en ny, fjärde valmöjlighet:

4) Prenumerera på Xtractors kursskafferi – Färdiga och anpassningsbara premiumkurser, budgetvänligt och resurssnålt. Hög nivå på design och lärupplevelse. Dessutom kan du själv enkelt anpassa kurserna på egen hand, vad gäller allt från grafik till innehåll.

Niklas Harging, på gymmet.

Om Xtractors kursskafferi

Mer konkret vill vi ge dig följande:

  • Tillgång till ett stadigt växande bibliotek av kurser (eller som vi kallar det: ”skafferi”), där vi håller såväl innehåll som teknik uppdaterat.
  • Färdiga kurser inom ämnesområden som är viktiga och relevanta för breda målgrupper, ofta relaterat till regelefterlevnad (compliance), där det typiskt finns mindre skillnader i behov mellan olika branscher och organisationer. Redan finns följande webbkurser färdiga: Informationssäkerhet, GDPR samt Mångfald och inkludering. Aktuell just nu är vår nya kurs som handlar om Digitalisering och hälsa.
  • Färdiga kurser som har minst lika hög ambitionsnivå som skräddarsydda premiumkurser avseende hela lärupplevelsen: pedagogik, grafik, interaktivitet och tillgänglighet. Och där erfarna ämnesexperter står som garanter för ämnesinnehållet.
  • Kurser som du själv, via författarverktyget Adapt Builder, enkelt kan anpassa, såväl avseende design som innehåll. (Självklart kan vi på Xtractor också hjälpa till med detta.)
  • Kurser som kan distribueras och följas upp i din organisations lärplattform/LMS (via standarderna SCORM och xAPI/TinCan).

Genom kursskafferiet kan du alltså lägga mindre tid, pengar och resurser på kurser som behandlar breda ämnen – och i stället lägga mer krut på de kurser som av olika skäl måste vara renodlat skräddarsydda. Typiskt de kurser som är unika för din organisations behov, inte minst när det handlar om utbildningar för att nå era strategiska mål.

Min förhoppning är alltså att vi ska kunna hjälpa dig att få en mer optimal mix i din utbildningsportfölj. En mix som kan spara på dina resurser, utan att göra avkall på dina medarbetares lärupplevelser. Där du kan frigöra resurser att använda till de allra mest strategiska utbildningarna. Och därmed öka chanserna för din organisation att nå sina mål.

Niklas Harging

VD, Xtractor

Veta mer? Välkommen på frukostseminarium!

Som du märker är vi just nu ganska uppfyllda över alla de möjligheter vi ser för våra kunder med vårt nya kursskafferi. Och vi vill gärna berätta ännu mer. Därför hoppas vi att du kan komma och träffa både oss och våra ämnesexperter på vår kursskafferilansering!

Läs mer om seminariet och anmäl dig här.