Utbildning får medarbetare att stanna längre

Utbildning ger inte bara ökad kompetens utan bidrar också till att de anställda vill stanna på arbetsplatsen. ICA är ett av de företag som länge arbetat strategiskt med intern utbildning som ett sätt att behålla personal.

ICA Skolan - kompetensutveckling

Dagens arbetsmarknad är föränderlig och personalen är rörlig, tävlingsinriktad och ständigt vaken för nya utmaningar. Som arbetsgivare har man mycket att vinna på att behålla sin personal i ett längre perspektiv. Dels tar det tid och kraft att ersätta den inarbetade kompetens som försvinner, dels kostar rekryteringsprocessen tid och pengar.

Hur får man då sin personal att stanna i företaget? Ett effektivt sätt är att erbjuda utbildningar och annan kompetensutveckling. De anställda behöver känna att de utgör en tillgång som företaget kontinuerligt investerar i.

Undersökningar visar att utbildning, tillsammans med ökat antal semesterdagar och övertidsersättning, är den förmån som anställda värdera högst och som får dem att uppskatta sin arbetsplats.

ICA är ett företag som länge arbetat strategiskt med intern utbildning som ett sätt att behålla personal. Den så kallade ICA Skolan har sedan 1955 utbildat allt från chefer till butikspersonal.

– Speciellt på butikssidan kommer det in många unga personer med kort arbetslivserfarenhet, berättar Ann Hennicks som är ansvarig för ICA Skolan. Mot den målgruppen fungerar utbildning dels som en inslussning i företaget, dels som ett sätt att visa att det finns utvecklingsvägar. Vi jobbar mycket med att kliva mellan funktioner inom ICA. Vår verksamhet spänner över allt från IT-tjänster till butik och därför är utbildning är ett effektivt sätt att kommunicera den bredden.

Enligt Ann ser ICA direkta vinster med att hålla personalomsättningen nere:

– Det är på många sätt påfrestande att rekrytera. Hög omsättning på personal medför både energitapp och stora kostnader. Därför är vår målsättning att vi ända upp på topp manager-nivå ska ha hög andel internrekrytering.

Ser du några trender gällande utbildningsbehov?

– Utvecklingen har länge gått mot att det tillkommer specifika yrkesroller och att generalisterna blir färre, och det gäller både på butiks- och kontorssidan. Det innebär att vi måste bli bättre på att pricka rätt både i rekryteringen och när vi tar fram utbildningar.