Tre tips för att pricka rätt med ditt budskap

  

Du ska skapa ett informationsmaterial, en utbildning eller annat kommunikationsmaterial.  I början tycker du att du har ett eller flera tydliga budskap som du vill förmedla. Men när du tittar på ditt färdiga dokument drunknar budskapet i mängder av fakta. Känner du igen dig?

Det här med faktamängd är en svår fråga. Hur mycket ska vi säga och hur ska vi säga det? Om vi säger detta, måste vi inte också säga detta? Det är lätt att man gärna vill berätta allt. Men det är viktigt att behålla fokus och tänka på vad målet med din text är.

Tre bra tips när du ska förmedla ett budskap:

Ponera att du har ett tomt A4 framför dig och du får använda det precis hur du vill till att få fram ditt budskap. Hur skulle du använda papprets yta? Skulle du passa på att berätta allt, eller bara formulera ditt budskap på ett kortfattat och slagkraftigt sätt? Tänk på att dina mottagare är olika och att en del påverkas mer av en bild, andra av ord. Den största utmaningen för dig är att fånga mottagarna och hålla deras intresse kvar.

  1. Fundera på vad som är det absolut viktigaste du vill säga.
  2. Vad vill du att den som läser ditt budskap ska känna eller tänka när de har läst din text? Eller vill du att de ska göra något? Försök besvara frågorna innan du formulerar din text.
  3. Skriv det du vill säga och stanna där. Du måste inte berätta allt.

Tereza Kennedy

Manusförfattare och pedagogisk rådgivare, Xtractor