Tips för en bra e-learning – råd från en erfaren beställare

Hur lyckas man bäst med sin beställning av e-learning?

Xtractor har sammanställt tips och råd ur två perspektiv, producentens samt kundens.

Tips beställning e-learning

Louise Dahlén, som arbetar med utbildning på Systembolaget:

– Om jag ska ge några råd är det naturligtvis att förbereda sig! Inför beställningen är det viktigt att formulera syfte och mål. Varför ska utbildningen tas fram? Vem ska lära sig vad?

Louise råd består av följande:

Upphandling

Formulera en tydlig specifikation som underlag i upphandlingen. Specifikationen bör innehålla:

  • bakgrund till varför utbildningen ska tas fram
  • beskrivning av hur den ska användas
  • en vision av hur den ska fungera och se ut
  • beskrivning av målgrupp och användarsituation
  • beskrivning av tekniska förutsättningar och begränsningar.

Innehåll och expertis

Ta hjälp av IT- och Kommunikationsavdelning för att få svar på vilka tekniska och grafiska krav du ska ställa på leverantörer. Tänk igenom kursinnehållet och formulera det och gå igenom befintligt underlag och det som måste tas fram.

Identifiera nyckelpersoner som faktalämnare. Sträva efter att ha en så tydlig specifikation som möjligt som offertunderlag. Ta hjälp av inköp och avtalskunniga i upphandlingen.

Under arbetsprocessen

Kräv under produktionsfasen att leverantören beskriver arbetsprocessen samt ger en detaljerad plan över vem som behöver göra vad och vid vilken tidpunkt. Leverantören ska kunna uppskatta hur många timmar du och/eller faktalämnare behöver lägga ned samt när och hur mycket andra resurser som kommer att behövas. Säkerställ att alla är medvetna om på vilket sätt de bidrar i arbetet. Se också till att leverantören har en mall för manus som är tydlig och lätt att läsa och förstå.

När kursen ska granskas

Använd referenspersoner som får tycka till om innehåll och utseende. Gör användartester – ett tips är att färdigställa en liten del av kursen för att testa den.

Testa tekniken i skarp miljö innan lansering. Kräv att leverantören har en bra struktur för testning och hantering av korrektur.

Parallellt med produktion är det nödvändigt att skapa en plan för information och lansering. Berätta om utbildningen på olika sätt, framförallt varför den tas fram och varför man ska gå den. Berätta och visa för nyckelpersoner som kan bidra i informationsarbetet.

 

Se även: tips för en bra beställning av e-learning från en producent.