Tankar om träning och lärande

För ett par veckor sedan började vi här på Xtractor med gemensam lunchträning utomhus, en gång i veckan. Syftet var att förena nytta med nöje – att komma ut och få lite träning mitt på dagen, och samtidigt ha kul tillsammans. Än så länge får man erkänna att uppslutningen har varit blygsam, bland annat för att viktiga möten kommer i vägen. Men det är också en mental tröskel att ta sig över, det här med att byta om och ge sig ut för att svettas och ta i, trots att alla vet att det är viktigt med fysisk aktivitet för en god hälsa.

Learning_Training_Xtractor

Men träning har faktiskt andra fördelar än god hälsa, till exempel ökad inlärning och problemlösningsförmåga. Detta berättar psykologen och hjärnforskaren Elin Lidman om i en föreläsning från 2012. Det finns många studier som visar att pulshöjande aktiviteter ökar tillväxtfaktorerna i hjärnan, vilket i sin tur stärker den kognitiva förmågan både hos barn och vuxna. Jag rekommenderar den intresserade att se hela föreläsningen men här kommer en kort sammanfattning.

En amerikansk rapport visar starka kopplingar mellan barns fysiska kondition och deras matematiska förmåga. Barn med god kondition har helt enkelt bättre chanser till goda resultat i matematik. En annan amerikansk studie visar att minst 20 minuters medel- till högintensiv träning gav positiva effekter på vuxnas informationsprocessande och problemlösning efter träningspasset. Individer med god kondition visade dessutom bättre resultat efter träningen än andra.

En annan intressant studie jämför utvecklingen av hippocampus (området i hjärnan som bl.a. fungerar som arbetsminne) hos två grupper 65-åringar. Den ena gruppen fick träna tre gånger i veckan, medan den andra gruppen fick stretcha tre gånger i veckan. Normalt sett minskar hippocampus med 1-2 % per år efter en viss ålder, men hos den tränande gruppen ökade den istället med i snitt 2,2 %. Hos den stretchande gruppen minskade den med 1,4 %, vilket stämmer överens med den normala utvecklingen.

Lidman berättar om många fler intressanta studier men du börjar säkert förstå budskapet. Hur kan vi då använda fysisk aktivitet i vår vardag som utbildare? Det logiska är förstås att börja med sig själv. Om du redan tränar – fortsätt! Om du inte gör det kanske effektivare problemlösning och ett förbättrat arbetsminne låter som en bra morot? Och om du arbetar med klassrumsutbildning, fundera över möjligheten att schemalägga en rask promenad på morgonen eller efter lunch. Sannolikheten är stor att det ger extra pigga och mottagliga klassrumsdeltagare. Och vem vill inte ha det?

Linda Öberg

Manusförfattare, pedagogisk rådgivare och utomhustränare, Xtractor