Surfplatta som lärare?

I vår värld finns det mer än 100 miljoner barn som uppnått skolålder – men som saknar tillgång till skola.

För att utröna om ny teknik kan vara en del av lösningen kring detta har organisationen One Laptop Per Child (OLPC) genomfört ett forskningsexperiment vid två avlägset belägna etiopiska byar. Experimentet har bestått i att, utan några som helst instruktioner, överlämna ett antal surfplattor (försedda med solkraftsenergi) till barn utan läs- och skrivkunskaper.

De initiala resultaten verkar lovande. Surfplattorna används flitigt. Redan efter några dagar hade barnen laddat hem i genomsnitt 47 appar per barn. Efter några veckor så hördes barn sjunga en sång om alfabetet, inlärt på egen hand från en av apparna.

Nicholas Negroponte, grundare av OLPC, säger: “If children can learn to read, then they can read to learn”.

Om ny teknik kan hjälpa barn utan tillgång till skola och lärare att behärska läs- och skrivkonsten och bli självlärande så är detta givetvis något fantastiskt.

På en annan nivå, är de tidiga resultaten kanske inte särskilt överraskande. Åtminstone inte för dem av oss som sett en 3- eller 4-åring ta kommandot över en pekvänlig surfplatta eller mobil.

Här handlar det om den inneboende kraft som allas vår inneboende nyfikenhet besitter, oavsett ålder och bakgrund. Och hur långt vi kan nå – hur mycket vi kan lära oss – bara genom att få vår upptäckarlust stimulerad.

Rickard Skiöld

Produktchef, Xtractor

Mer om forskningsprojektet:

Artikel från MIT Technology Review:
Given Tablets but No Teachers, Ethiopian Children Teach Themselves“.

Två minuter film: