Socialt, mobilt och varierat lärande

Social learningSocialt lärande (Social learning) har varit ett hett diskussionsämne på diverse utbildningsbloggar det senaste året, och den hetaste frågan av dem alla verkar vara vad socialt lärande egentligen är.

I korta drag handlar det om lärandet som sker i samspelet mellan människor, vilket kan uppstå med eller utan hjälp av sociala medier. Socialt lärande är inget nytt men har aktualiserats i och med uppkomsten av nya sociala medier. Ett enkelt exempel är kursdeltagare som ställer frågor och får hjälp av varandra.

Många utbildare arbetar för att dra nytta av detta kunskaps- och erfarenhetsutbyte, medan andra är oroliga för vad som kan hända om man lämnar över kontrollen till användarna. Med tanke på debatten om nätmobbning är den rädslan inte helt obefogad, men inom ramen för en utbildning brukar viljan att lära innebära en sorts självcensur. Därför vore det synd att gå miste om detta kraftfulla verktyg.

För dem som försöker men inte riktigt lyckas få in användarna i nya sociala forum kan det vara värt att överväga att istället använda andra sociala medier som redan används av målgruppen. Eller vänta med att introducera nya verktyg tills det uppstår ett tydligt behov – t.ex. digitala wiki-dokument när flera personer ska bidra till samma text.

Mobilt lärande är en annan trend som länge varit på gång men som nu verkar ta fart på riktigt. Många har insett nyttan med att tillhandahålla kort och enkel utbildning via mobila plattformar. En tänkbar utveckling är att man också gör innehållet tillgängligt offline.

Avslutningsvis ett begrepp som börjat användas flitigt ute i bloggosfären: ”The flipped classroom”. Det innebär att man gör teoretiskt förberedelsematerial tillgängligt innan klassrumstillfället, så att den lärarledda tiden istället kan ägnas åt praktisk tillämpning. Detta är egentligen ingen ny tanke men sätten att leverera innehållet blir fler och bättre, t.ex. filmade föreläsningar, podcast, o.s.v. Värt att fundera över när klassrumstiden är dyrbar!

Linda Öberg

Manusförfattare och pedagogisk rådgivare, Xtractor