Sociala mjukvaror kan stödja lärandet

Frågan om arbetsgivare ska låta sin personal ha tillgång till sociala medier på arbetsplatsen har längre varit en het potatis. Oavsett inställning i frågan kan ni använda tekniken bakom de sociala medierna, dvs. de sociala mjukvarorna, för utbildning, dialog och samverkan inom företaget. Ni kan skapa era egna, interna forum.

Idag används sociala medier i stor omfattning i det informella lärandet i vårt samhälle. Däremot har de ännu inte fått något större genomslag i det formella lärandet inom skola och näringsliv, om man ska tro debattörerna och bloggarna på Internet liksom de företag som Xtractor är i kontakt med. Undantagen finns så klart, bland dem Fryshuset och Tieto.

Sara Pejnefors, försäljningschef på Xtractor, ser sociala mjukvaror som ett värdefullt inslag i lärprocessen.

– Det sociala lärandet på Internet är en utveckling av det informella lärandet mellan människor på fikaraster och vid andra spontana möten och kontakter. De sociala mjukvarornas fördel är att de överbryggar geografiska avstånd och att de ger en möjlighet att dokumentera och återanvända det informella lärandet och föra det vidare till fler personer. Det ger med andra ord en ökad tillgänglighet till kunskap och erfarenhetsutbyte.

Skapar interaktivitet och samverkan

Genom möjligheten till dokumentation kan de sociala medierna eller mjukvarorna bli en del av det formella lärandet. Syftet kan till exempel vara att skapa interaktivitet och samverkan mellan deltagarna eller att få övning i att praktiskt tillämpa nyförvärvad, teoretisk kunskap. Deltagarna kan få i uppgift att diskutera ett ämne i en chat, kommentera en blogg, fylla på en wiki och så vidare. En viktig utgångspunkt är att innehållet skapas, delas och revideras av deltagarna.

– Ni kan addera en interaktiv aktivitet för att öka reflektionen kring ämnet för utbildningen och på så sätt maximera utfallet. Det är egentligen det ultimata sättet att lära, eftersom det höjer deltagarnas engagemang och motivation, säger Sara Pejnefors.

– Andra fördelar med sociala medier är att de snabbar upp och individanpassar inlärningsprocessen, fortsätter Sara. De bidrar till att fördjupa lärandet inom de områden som den enskilde individen har behov av.

Lärportalen blir samlingsplatsen

Lärportaler som Xtractors eGate är en möjliggörare av socialt lärande som du vill dokumentera. Portalen kan rymma företagets egna sociala forum, precis som ett intranät.

Staffan Westelius, utbildningsexpert på Xtractor, menar att de sociala mjukvarorna och de aktiviteter som kopplas till dem har en självklar plats i lärportalen. På intranätet blir aktiviteterna i de flesta fall svåra att hitta och dessutom går de inte att mäta och följa upp.

– Lärportalen ska vara samlingsplatsen för all verksamhet kopplad till utbildning. Med hjälp av en lärportal kan du koppla samman det sociala lärandet med den övriga kompetenshanteringen och få samma möjlighet att registrera, följa och dokumentera deltagarna som du har i andra läraktiviteter.