Släpp lös kraften i organisationen

Bowling Management

Många organisationer stryper sin egen tillväxt och får missnöjda medarbetare för att de saknar kompetens kring målstyrning och system för att följa upp medarbetarens prestation.

Låt mig beskriva detta med följande exempel:

Tänk dig att du spelar bowling med några vänner en kväll. Du tar sats mot banan och rullar iväg klotet. Framför käglorna hänger ett skynke. Du hör att några av käglorna faller, men ser inte hur många. Hur kul är det då att spela bowling? Denna liknelse är tyvärr högst relevant i många organisationer. Medarbetaren ser inte hur hon själv påverkar företagets resultat. Hon vet inte heller om hon gör ett bra eller dåligt arbete.

Tänk dig samma scenario, fast bakom skynket sitter en administratör som ropar hur många käglor du fick ned (oftast ropar de dock hur många du missade…). Blir detta roligare? Ja, kanske något roligare, men det skulle inte få mig tillbaka till bowlingbanan. Detta exempel kan likställas med att medarbetaren efter en månad får reda på om hon har gjort ett bra arbete.

Om jag använder mig av samma liknelse igen, fast i det sista exemplet tar vi bort skynket från banan och spelaren själv ser hur många käglor som faller. Givetvis blir det betydligt roligare att spela. Samma sak gäller i näringslivet. Precis som på bowlingbanan vill medarbetaren, i realtid, få reda på hur väl hon lyckats med att uppnå sina mål. Feedback på resultat och prestation är människans största motivator. Feedback får oss att må bra och känna att våra arbetsuppgifter är meningsfulla. Medarbetaren vill få bekräftat att hon bidrar till organisationens framgång. Att sätta upp tydliga mål och få regelbunden feedback på sin prestation är en nyckelfaktor för att lyckas.

Det är samma med fotboll. Hur många skulle sätta sig i TV-soffan och titta på två lag som springer fram och tillbaka på en fotbollsplan om det inte fanns några mål eller andra sätt att göra mål på?

Nej, bort med alla skynken. Fram med målen och visualisera prestationen. Genom att sätta tydliga mål som visualiseras för medarbetaren kommer du att ha betydligt bättre förutsättningar att få fram kraften i organisationen och skapa tillväxt. Inte nog med det. Du kommer även få nöjda medarbetare som känner sig betydelsefulla.

 

Niklas Harging

VD, Xtractor