Se och behandla dina medarbetare som dina kunder

För att lyckas externt måste du först lyckas internt. Sluta se dina medarbetare och dina utbildningsinsatser som kostnader. Se medarbetarna och dina utbildningsinsatser som en investering för att skapa ett bättre och mer konkurrenskraftigt företag. För att du ska uppfattas som en konkurrenskraftig arbetsgivare måste du behandla dina medarbetare såsom du behandlar dina kunder.

Få företag väljer helt bort sin marknadsföring. Få marknadsavdelningar accepterar att arbeta med gammal teknik eller föråldrade marknadsföringskanaler. Varför ska utbildningsavdelningen finna sig i gamla ”mossiga” utbildningar som inte ger optimalt resultat? Vi menar att medarbetaren är minst lika viktig som kunden.

Hur gör du när du rullar ut ett nytt utbildningsinitiativ? Gör du som de flesta andra? Äskar pengar och lägger allt fokus på produktion och ”genomförandefasen”?

Frågan är om det verkligen ger den bästa effekten?

Om du istället väljer att dela upp utbildningsinitiativet i tre faser ”före”, ”under” och ”efter” så ökar chansen till en lyckad utbildning med bra resultat som följd.

Före – hur säljer du in och motiverar utbildningen till deltagarna?

 • Har du en plan för internmarknadsföring?
 • Skapar du ett intresse för utbildningen genom att distribuera korta filmklipp, marknadsföra på intranät eller liknande?
 • Arbetar du med blended learning?
 • Är det tydligt för medarbetaren att se vilka utbildningar som finns tillgängliga och vilka som skulle passa just honom/henne?

Slöseri med tid och kraft tycker säkert någon. Dyrt anser säkert andra. Vår erfarenhet visar dock att det är effektivt att behandla sina medarbetare på samma sätt som man behandlar sina kunder för att få ett optimalt resultat. Hur många företag lyckas idag med att skicka ut sina säljare på måfå för att ”knacka dörr” för att skaffa nya kunder? De flesta inser nog att det idag är naturligt och effektivt att skapa ett ”sug” på marknaden genom marknadsföring såsom annonsering, kampanjer, reklamfilmer och liknande. Detsamma gäller givetvis även för att stimulera medarbetaren till att vilja genomgå en utbildning.

Under – hur motiverar du deltagarna att stanna kvar i utbildningen?

 • Arbetar du med film, foton, rörliga bilder, animationer och interaktivitet?
 • Satsar du på design, känsla och pedagogik eller öser du på med mycket text för att försäkra dig att få med allt ”viktigt”?
 • Ger du medarbetaren möjlighet att genomföra utbildningen på surfplatta eller en smart mobil?

Precis som i övriga samhället vill medarbetarna själva besluta om hur och när de ska genomföra sin utbildning. Är man van vid moderna gränssnitt, appar, surfplattor och smarta mobiler så blir man troligtvis inte särskild imponerad av en Power Point-liknande utbildning med en seg och långsam speakerröst som läser exakt det som står i text på skärmen. Nej, den moderna medarbetaren förväntar sig givetvis samma kvalitet och teknik som man är van vid på fritiden.

Efter – hur följer du upp och motiverar till fortsatt lärande?

 • Får medarbetaren feedback på resultat?
 • Visualiseras resultatet för chef och kollegor?
 • Kan medarbetaren jämföra sin insats mot andra på företaget/avdelningen?
 • Följer du upp vilken effekt utbildning faktiskt har gett och kommuniceras i sådana fall effekten till organisationen?

Feedback på prestation är människans största motivator. Ett bra sätt att få medarbetaren motiverad är att ta vara på den kraften. Se till att medarbetaren kan jämföra sina resultat mot kollegor och andra avdelningar (kan givetvis göras anonymt). Låt medarbetaren känna sig stolt. Kanske publicera bra resultat på intranät eller liknande? Möjliggör för medarbetaren att ”posta” sitt resultat/certifikat/diplom via sociala medier.

Se och behandla dina medarbetare såsom du behandlar dina kunder. Att peka med hela handen och beordra vilka utbildningar de bör eller måste gå osv fungerar inte längre. Försök istället att skapa ett klimat som stimulerar och lockar till lärande.

Om du har en tydlig plan för ditt utbildningsinitiativ och fördelar tid och resurser på samtliga av ovanstående tre faser ökar chansen till en lyckad utbildning markant.

Vågar du testa, eller kör du på i gamla hjulspår?

 

Niklas Harging

VD, Xtractor