Open Badges – interaktiva utmärkelser för modernt lärande

Open Badges - interaktiva utmärkelser

Allt mer av vårt lärande sker utanför skolan. Allt oftare är det informella lärandet av minst lika stor betydelse som det formella. Och allt mer av vårt lärande sker online.

Men, när det kommer till att visa våra meriter fastnar vi ännu oftast i formella diplom från (gamla) utbildningar.

Detta är något som Mozilla, stiftelsen bakom webbläsaren Firefox, tagit fasta på. Nyligen lanserade de version 1.0 av ”Open Badges”. Open Badges är enligt Mozilla “a visual representation of achievement, learning, skills, interests, competencies”.

Badges (”utmärkelser” i vår översättning) känns igen av alla oss som varit scouter, där ett scoutmärke kunde förvärvas genom t ex knivkunskaper, och med stolthet fästas på scoutskjortan. Likaledes är det ett bekant begrepp i spelvärden (och för de som är bekanta med begreppet ”gamificiation”). I bägge fall används de för att uppmuntra till prestation och lärande – samt tjäna som bevis på genomförd aktivitet.

Interaktivt, validerbart och socialt

Det intressanta med just Open Badges är att det inte bara handlar om ”digitala diplom” i form av mer eller mindre tjusiga bilder. Istället bygger på Open Badges på en teknisk infrastruktur, som gör det möjligt för olika aktörer att utfärda, validera och visa dessa utmärkelser. Varje badge förses också med metadata, som innehåller information om vem som utfärdat utmärkelsen samt vad mottagaren gjort för att förtjäna sin utmärkelse, t ex deltagit i en kurs, en serie kurser eller blivit godkänd i en kunskapstest. Vid certifieringar kan utmärkelsen också innehålla en giltighetsperiod med slutdatum.

Jag som erhållit en Open Badge kan välja hur jag vill visa denna för omvärlden – via t ex min blogg eller sociala medier såsom Twitter eller LinkedIn.

Från Xtractors sida ser vi, i likhet med många andra aktörer, denna innovation som något högst intressant. (Mer än 600 organisationer har redan anslutit sig till projektet, däribland aktörer som NASA, Pixar och Microsoft.) Vår bedömning är att Open Badges kan innebära stora möjligheter och förändringar – för både oss och för er verksamhet, i form av att:

  • Öka deltagares incitament för att delta i kurser och genomföra aktiviteter, inte minst genom att utmärkelsen är något som deltagaren kan visa upp för omvärlden
  • Öka möjligheterna för organisationer att profilera sig och synliggöra sina utbildnings- och kompetensinitiativ
  • Gör det möjligt att verifiera och validera kunskaper och prestationer, både relaterat till certifieringar och andra utbildningar

Mer om Open Badges

På nedanstående länkar finns mer information:

Artikel: “Four Innovation Trends to Watch”, Harvard Business Review

Artikel: ”Open Badges Transform the Higher Education and Labor Markets”, The Evolllution

Presentation av Dr Doug Belshaw från Mozilla Foundation: “Open Badges – the Past, the Present and the Future

Whitepaper från Totara Learning Solutions, om hur Open Badges kan påverka arbetsgivare, kursdeltagare, arbetssökande och utbildningsleverantörer:  “Open Badges – Survey shows growth

Rickard Skiöld

Produktchef, Xtractor