Ny forskning från MIT: Online learning spås snabb utvecklingstakt

Att teknik generellt utvecklas i högt takt är ingen nyhet. Men vilka teknologier tror vi kommer utvecklas snabbast framåt? Bränsleceller? Vindkraft? 3D-printning? Eller webbaserad utbildning?

Forskare från Massachusetts Institute of Technology har använt en ny metod för att spå hur snabbt olika teknikområden kommer fortsätta utvecklas. Syftet med detta är att kunna hjälpa företag, investerare och myndigheter att få en indikator på framtida utvecklingstakt för olika teknologier.

MIT Massachusetts Institute of Technology

Metoden har byggt på att analysera en stor mängd data relaterad till patentansökningar till U.S. Patent Office. Utifrån patent-data har de identifierat specifika nyckeltal som enligt dem kan förutsäga utvecklingstakten för en teknologi. Bland annat visade det sig att antalet referenser till patent inom ett teknikområde i nya patentansökningar var en väsentlig identifikator. Ett annat var det genomsnittliga datumet för patent, desto senare datum ju högre innovationstakt. Av dessa värden skapade forskarna en ekvation, som de menar kan förutspå utvecklingstakten för de 28 olika teknikområden de kategoriserat (såsom exempelvis bränslecellsteknologi, 3D-printning och DNA-sekvensering).

Enligt deras forskning är prognosen att ”online learning” (webbaserad utbildning eller e-learning) tillsammans med ”digital representation” är de två områden där den tekniska utvecklingen kommer att ha högst takt inom de närmsta 10 åren.

the fastest-growing domains appear to be online learning and digital representation

På Xtractor är vi gärna med och bidrar till att göra denna prognos sann – och tillsammans med våra kunder hitta nya möjligheter utifrån nya teknologier, kreativa metoder och pedagogiska koncept.

 

Rickard Skiöld

Produktchef, Xtractor

 

Läs mer: https://newsoffice.mit.edu/2015/patents-forecast-technological-change-0415

Hör mer i nyhet från Vetenskapsradion: