Motivation i utbildning

Motivation och förankring avgör genomförandegraden

En utbildning i världsklass som ingen går. Har du stått inför den problematiken? Hur undviker du att det blir så och vad gör du om du ändå hamnar där?

Vad krävs för att en utbildning ska bli framgångsrik i termer av genomförandegrad och uppnådd läreffekt? Fanny Irving, chef för Xtractors kurskoordinatorer, har både varit med om lyckade och misslyckade implementeringar av utbildningar. Hon menar att två nyckelord när det gäller att undvika problem med att genomföra en utbildning är motivation och förankring.

– Motivationen hos deltagarna är absolut avgörande. De måste uppleva att de har ett behov av utbildningen och instämma i målet med den. Målgruppen bör få vara med under utvecklingen av utbildningen och få kommentera om utbildningen är på rätt nivå.

Ämnesexperten som brinner för sitt ämne kan ha en tendens att överskatta målgruppens behov av kunskap. Målgruppen vill ha tillräcklig kunskap för att kunna utföra sina arbetsuppgifter men inte mer än vad som upplevs relevant. Det finns det inte plats för, varken i hjärnan eller i kalendern. Å andra sidan kan även målgruppen ha en felaktig bild av sin kunskap i ett ämnesområde. Därför kan det ofta vara en god idé att genomföra ett kunskapstest under utvecklingsfasen.

– En annan framgångsfaktor är att utbildningen är förankrad hos cheferna. Det räcker inte med ledningen, utan medarbetarens närmaste chef måste också tycka att utbildningen är viktig och ge den hög prioritet, fortsätter Fanny. För att cheferna ska bli involverade kan du till exempel låta dem genomföra en pilot av utbildningen då de får möjlighet att ge synpunkter.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att intresset för olika ämnesområden varierar mellan människor. Därför behöver du använda olika incitament för olika människor för att få dem att genomföra en utbildning.

– Utmaningen ligger oftare i att få folk att anmäla sig än att få dem att genomföra utbildningen. Har de väl påbörjat en utbildning så blir de ofta motiverade. Jämför med att gå och träna. Det känns ofta trögt att komma iväg, men när man väl är där är det roligt.

När du inte får målgruppen att anmäla sig till eller slutföra en utbildning, ska du undvika att dra förhastade slutsatser om skälen till detta.

– Det gäller att konsekvent leta fram anledningen till problemet. Testa lösning efter lösning tills du kommer fram till var skon verkligen klämmer. I de flesta fall ligger anledningen just i brister i förankring och motivation, avslutar Fanny.