Learning on Demand – frågor och svar

Learning on Demand är ett begrepp som cirkulerat inom utbildning under senare år. Här presenterar vi en FAQ med svaren på de fem vanligaste frågorna vi får om Learning on Demand.

1. Vad är Learning on Demand?

Ett samlingsbegrepp för att möjliggöra lärande när det passar användaren, när det behövs och efterfrågas. En vanlig mer specifik definition avser snabba och lätthanterliga utbildningar som används i samband med att man ska lösa en specifik arbetsuppgift. Lärandeprocessen tar plats i ett sammanhang och vid ett konkret behov och inte i förebyggande syfte i ett specifikt inlärningssammanhang.

2. När används Learning on Demand?

Exempelvis i service- eller säljsituationer är det effektivast om användaren kan söka information direkt vid behov, i stället för att lära sig alla detaljer utantill. Traditionella kurser blir ofta mindre effektiva i dessa lägen eftersom de inte anordnas i direkt anslutning till aktiviteten.

3. Vilka är förutsättningarna?

Snabb och enkel produktion är ett krav när utbildningarna ska användas i samband med sälj- och servicestöd som tenderar att förändras ofta, till exempel nya produkter, rutiner och tjänster. Att utbildningarna ska vara snabba och enkla att hantera är en självklarhet, eftersom de ska användas som stöd under arbetet, kanske med en kund närvarande.

4. Hur kan man producera Learning on Demand?

För att nå ut till stora målgrupper krävs ett IT-baserat verktyg. Under första kvartalet 2012 släpps Xtractors eQuick, som är ett verktyg för att snabbt skapa enkla utbildningar för mobila enheter som surfplattor och smarta telefoner. Utbildningar i eQuick kommer lämpa sig utmärkt för instruktioner, test och andra utbildningar som ska utföras snabbt.

5. Hur effektivt är Learning on Demand?

Enligt undersökningar sker huvuddelen av allt lärande på informell väg – alltså inte genom kurser och handböcker, utan genom praktiskt arbete och instruktioner från medarbetare. Genom att placera utbildningen nära arbetssituationen effektiviserar man både lärande och arbete.