Kuraterat innehåll i din lärplattform

Begreppet “curated content” har blivit ett trendord relaterat till sociala medier. Ännu saknas ett vedertaget svenskt begrepp, även om just “kuraterat innehåll” har börjat dyka upp. Begreppet “curate” härstammar från att välja och sammanställa innehåll för exempelvis en utställning. Relaterat till organisationers lärande så handlar det alltså om att upptäcka, välja ut, sammanställa, dela och kanske kommentera innehåll “som redan finns” – som ett komplement eller alternativ till att själva skapa sitt innehåll.

På Xtractor har vi redan sett att våra verktyg, främst vårt LMS, börjat användas på detta sätt hos våra kunder. Ett exempel är en kund inom utbildningssektorn, som i sin kurskatalog lägger till relevanta nyheter och videoklipp såsom TED Talks. På detta sätt får användaren som bläddrar i katalogen också tillgång till ny, delad information som relaterar till respektive ämnes- och kurskategori.

För Totara LMS finns det nu också en plugin som underlättar kuraterat innehåll. Med denna kan du som kurator välja ut områden du vill bevaka, och sedan få tips på innehåll som du manuellt kan dela vidare, eller automatiskt få detta delat till relevanta målgrupper. I bilden nedan är ett exempel från Xtractors interna Totara LMS, där vi bevakar vad som händer inom området e-learning.

Informationen kan delas i dashboards, där t ex översiktssidan för chefer kan innehålla relevanta nyheter inom ledarskap, som innehåll i kurser eller just i en kurskatalog. I kurser så är detta ofta särskilt relevant när utbildningen relaterar till områden där det “händer mycket”. Ett exempel på detta är förstås IT- och teknikrelaterade utbildningar, där utvecklingen går fort och det i princip kan vara omöjligt att hålla eget utbildningsmaterial uppdaterat med det senaste.

Om du är nyfiken på kuraterat innehåll i din lärplattform rekommenderar vi nedan video som handlar om den plugin för content curation som nu finns tilllgänglig  för Totara LMS. Du kan även läsa mer här: Automate Content Curation with Anders Pink

Rickard Skiöld

Produktchef, Xtractor