Koncept – bara ett flummigt begrepp?

Ordet ”Koncept” kan vid första tanken låta stort, men för att göra det lite tydligare kan vi översätta begreppet till ”bärande idé” eller ”genomgående visuell och pedagogisk röd tråd”.

När vi ska arbeta fram ett koncept så är utgångspunkten en gemensam workshop med dig som kund. Där ställer vi frågor kring mål och förväntat resultat, men också kring vision, målgrupp, kultur och varumärke. Alla svar blir sedan underlag för att generera en bärande idé som kan användas genomgående i en utbildning och i vissa fall även i annat kommunikationsmaterial.

Exempel på frågor vi ställer:

  1. Kreativ inramning: Vad finns det för idéer kring det visuella språket? Har företaget några satta fotografier, färger eller annat? Finns det några tankar kring vad man vill förmedla?
  2. Pedagogik: Vilka finns i vår målgrupp och hur vill de lära sig? Vill de öva mycket, titta på film och diskutera? På vilket sätt ska de öva? Motiveras de av att tävla, fundera, läsa eller annat?
  3. Röd tråd: Finns det något i utbildningsämnet som kan fungera som ett återkommande element?
  4. Grafisk identitet: Vad har företaget för varumärkesidentitet, värderingar och kultur?
  5. Berättarmetod: Hur vill vi berätta? Direkt? Emotionellt? Ska vi använda Storytelling eller ska berättandet vara mer instruerande?

Efter att vi har fångat upp alla svar så arbetar vi fram en idé. I ett första steg samlar vi vår interna projektgrupp i ett kreativt arbetsmöte där vi resonerar kring olika uppslag och idéer som till slut mynnar ut i ett färdigt utbildningskoncept.

Nedanför hittar du några exempel på utbildningskoncept som vi har gjort för Tikkurila Miljöutbildning och för  SF Bio Digital Filmvisning.

Tereza Kennedy

Manusförfattare och pedagogisk rådgivare, Xtractor

 

 


 

Miljöscoopet – utbildningskoncept för Tikkurila:

Tikkurila_Miljö_Utbildningskoncept
Miljöscoopet – utbildningskoncept för Tikkurila

Bakgrund och målgrupp

Tikkurila ville öka medvetenheten hos sin säljkår kring aktuella miljöfrågor och kunskapen om vad olika miljömärkningar betyder för kvalitet och färginnehåll. De ville också stärka insikten om hur miljöaspekten är en viktig del för färgbranschen – både historiskt och för framtiden.

Utmaningar

Vi insåg att målgruppen sällan var på plats och hade lite tid att sitta framför en dator. Vi resonerade även kring vilka målgruppen skulle lyssna till. Vi kom fram till att det var kunder och slutkunder med konkreta behov kopplat till ämnet som skulle avgöra om utbildningen skulle kännas relevant eller inte. Man såg också att säljare ofta lyssnar på mer erfarna kollegor.

Koncept ”Miljöscoopet”

Konceptidén resulterade i ”Miljöscoopet” som baserades på att hela utbildningen skulle kännas som ett undersökande reportage. Vi ville bygga olika tongivande och relevanta karaktärer som drev utbildningen framåt och som vi visste målgruppen skulle vara intresserade av att lyssna på.
Dessa karaktärer skulle återkomma i olika journalistiska kanaler, där t ex radiopoddar, kortare intervjufilmer och artiklar skulle passa en kringresande och rastlös målgrupp som behövde kort och snabb utbildning. Karaktärerna blev en journalist, en erfaren säljare från organisationen, en butiksägare och en slutkund. Allt samlades i ”Tikkurila Play”, en lärportal där allt material finns tillgängligt.


En dag på jobbet med digital filmvisning – utbildningskoncept för SF Bio:

SF_Utbildningskoncept
En dag på jobbet med digital filmvisning – utbildningskoncept för SF Bio

 

Bakgrund och målgrupp

SF Bio skulle helt gå över till Digital filmvisning och behövde stärka kompetensen för hela personalstyrkan, främst för målgruppen som arbetar i foajén, salongen och i kassan. Vi kom fram till att målgruppens förkunskaper var få, så det fanns ett behov av att introducera digital filmvisning med att berätta vad det är, hur det fungerar i praktiken och historiken bakom.

Utmaningar

Vi identifierade ett antal svårigheter hos målgruppen. Ofta var det svårt att förstå vissa teoretiska begrepp och det var ofta samma återkommande problem i det digitala filmvisningssystemet som skulle hanteras och lösas snabbt.

Koncept ”En dag på jobbet med Digital Filmvisning”

Konceptidén blev ”En dag på jobbet med Digital filmvisning”. Tanken var att deltagarna skulle lära sig om ämnet kopplat till sin egen arbetsvardag. Vi använde storytelling över en dag – tidigt på dagen fick deltagaren i utbildningen gå runt på arbetsplatsen och lära sig mer om grunder, bakgrund, terminologi och historik, och på kvällen fick de uppleva problembaserade situationer som de fick öva på att lösa.