Ta vara på tiden i medarbetarnas introduktion

Många av våra kunder brottas med hur de ska skapa ett så bra introduktionsprogram som möjligt för sina nyanställda medarbetare. Hur introduktionsprogrammet utformas är kritiskt för att få nöjda och produktiva medarbetare. 

Det finns flertalet studier som visar att just introduktionen är avgörande för om den nyanställde medarbetaren väljer att stanna i organisationen eller inte. Enligt Sharlyn Lauby (www.hrbartender.com) förlorar organisationer upp till 25 % av sina nyanställda första året. 

Den första tiden är fylld av nya intryck och medarbetaren bildar sig en uppfattning om huruvida det är rätt jobb eller inte. Det kan ha att göra med hur medarbetarens förväntningar möts, hur väl medarbetaren kommer in i arbetsuppgifterna såväl som i arbetsgruppen och organisationen.  

Många organisationer har inget strukturerat introduktionsprogram eller sätt att följa upp effekten av introduktionsprogrammet. Bristen på en strukturerad och planerad introduktion är dyr för organisationen då tiden tills den nya medarbetaren är fullt ut produktiv förlängs.

Tänk om…

ni som organisation hade ett introduktionsprogram som kostnadseffektivt och på kort tid skapade produktiva och högmotiverade medarbetare.

Men var börjar vi?

Bilden visar örtkvistar och texten Totara LMS

Tiden mellan att anställningsavtalet skrivits på och den första anställningsdagen är en tid då både den nya medarbetaren och arbetsgivaren längtar. Här finns möjlighet att dra nytta av entusiasmen och påbörja introduktionsprogrammet redan före den första anställningsdagen. 

Det är här Totara kommer till sin rätt. Med Totara finns möjlighet att

  • skapa en tydlig tråd i introduktionen
  • dela upp introduktionen i flera moment både e-learning, klassrumstillfällen och checklistor
  • skapa en attraktiv och inbjudande design
  • möjlighet för chef och HR-avdelning att följa introduktionen
  • låta medarbetaren ansvara för sin egen introduktion inom givna ramar
Bilden visar på ett introduktionsprogram och hur det kan grafiskt presenteras på ett trevligt sätt.

För er som börjar från ett nästintill vitt papper tror vi på att börja i liten skala och sedan utöka och förfina.

Bilden visar ett exempel på introduktionsprogram.

Vi tror på att börja med slutmålet i sikte och definiera målgrupp, syfte och lärmål. Xtractors tankar kring detta hittar ni i vår “The never stop learning cookbook”.

När ni vet ert slutmål går ni vidare och bygger introduktionsprogrammet i Totara.

Och som slutkläm på introduktionsprogrammet kan ni be om återkoppling på medarbetarens upplevelse av sin introduktion och på så sätt få återkommande underlag för era förbättringar. 

Därefter är ni redo att ge era nya medarbetare inloggning till Totara så fort de skrivit på sitt anställningskontrakt.

Också levde de lyckliga i alla sina dagar…


Om ni är intresserad av att höra mer om hur vi kan effektivisera er introduktion, tveka inte att ta kontakt med oss på hej@xtractor.se

Jeanette Bergvall

Affärsområdeshef System, Xtractor