Imponera eller kommunicera? Fyra tips för ett enklare språk

Språket vi använder påverkar våra mottagare

Ja ja, det där har vi ju hört förut. Och att vi ska tänka på deltagaren är självklart för alla som arbetar med utbildning. Men innebär det att vi alltid gör det? Nej, förstås inte. Visst vill vi skriva så att de som läser förstår men samtidigt är många av oss rädda för att vår text inte ska duga om den inte har ”ett visst språk”. Det vill säga, vi kan ju inte uttrycka oss hur som helst. Eller kan vi det?

KlarspråkMitt svar på det är nej, vi kan inte uttrycka oss hur som helst. Men vi kan inte heller välja att använda ett språk som stänger ute och inte tilltalar de som läser våra texter bara för att vi själva vill framstå som, ja om vi ska vara ärliga, lite smartare.

Så nu ska du få höra någonting som kanske gör det lite lättare för dig att välja de enklare orden nästa gång du producerar en text: Om du vill uppfattas som intelligent ska du inte använda ett språk som är mer komplicerat än det du behöver. Det kan snarare ha motsatt verkan – att det verkar som om du inte kan tillräckligt.

Krångliga ord stör läsningen mer än de hjälper den. Läsaren kan behöva börja om och avkoda samma ord flera gånger för att förstå vad det verkligen betyder och innebär i just det här sammanhanget. Om läsningen stannar upp minskar flytet, koncentrationen och läsförståelsen. Genom att använda ord som är enkla att förstå och avkoda (för deltagaren förstås!) flyter läsningen bättre och koncentrationen ökar. Används ord som vi är bekanta med, och som gör att vi kan identifiera oss med avsändaren, har vi också större benägenhet att tro på det som står.

Så slå två flugor i en smäll: Använd de enklare orden så fler förstår vad du säger, fler tror på ditt budskap och fler läser färdigt hela din text och får de svar de behöver. Ja, det var visst tre flugor i en smäll.

Här kommer några tips som hjälper dig att skriva med ett enklare språk:

  • Börja med att föreställa dig vem du skriver för. Varför läser de min text? Vad vet de redan? Vad är det de vill veta? Och vad behöver de veta? Kom ihåg att de läser texten för att de vill veta någonting inte för att de nödvändigtvis vill lyssna på just dig.
  • Använd ett rakt och aktivt språk. Jag brukar tänka så här när jag ska bygga aktiva meningar: Vem gör vad? Jo, jag skriver en text. Istället för, texten är skriven av mig. Samma innehåll men olika formuleringar.
  • Undvik krångliga ord och alltför långa meningar. Ord som inte är självklara för mottagarna riskerar att budskapet går dem om intet eller att de börjar tänka på annat. Undvik helst sammansatta ord eftersom de är svårare att avkoda. Akta dig också för alltför långa meningar med inskjutna satser eftersom de riskerar att villa bort läsaren.
  • Använd berättelser, metaforer och bilder. Hjärnan tycker om bildskapande ord och minns en berättelse bättre eftersom den kopplar orsak till verkan. En berättelse som engagerar din läsare stannar kvar – och med berättelsen stannar också innehållet kvar hos läsaren.

Nu kommer en liten uppgift till dig som vill träna på att använda ett enklare språk: Hittar du någon metafor i texten ovan? Finns det något ord som du skulle vilja byta ut för att det är för svårt (eller för lätt!) för din målgrupp? Finns det en passiv mening som du skulle kunna skriva om till en aktiv?

Sara Schiöld

Manusförfattare och pedagogisk rådgivare, Xtractor