Hetast inom lärande 2020, i Sverige och globalt

Branschlegendaren Donald H. Taylor genomför varje år en global enkät, “Global Sentiment Survey”. I denna enkät ställs endast en fråga: “What will be hot in workplace L&D this year?” (Vad tror du blir hett inom lärande på arbetsplatser i år?) För att svara kan respondenterna välja ut tre svar av 15 alternativ, varav ett eget förslag.

Porträtt av Donald H Taylor.

Denna korta enkät har genomförts under många år, och många trender har kunnat identifieras tydligt. Det brukar också gå att utläsa när en viss hajp är på väg att gå över, antingen till att bli något vi faktiskt gör eller försvinna.

Inför Xtractors kundforum i början av mars genomförda vi ihop med Donald en extra runda av denna enkät, mot en svensk publik. Respondenterna bestod främst av deltagare som var anmälda till detta forum, men enkäten gick också att hitta på exempelvis Xtractors Linkedin-konto.

Resultatet för Sverige

Nedan kan du ladda ned en specialanalys från Donald H Taylor, som både går igenom de svenska resultaten och gör en analys över likheter och skillnader jämfört med de globala resultaten.

Diagram som visar resultat för Sverige, Europa respektive globalt. Fördelat på fem områden: 1. Learning Analytics, 2. Personalization, 3. Collaborative learning, 4. Learning experience platforms samt 5. Artificial intelligence. Tydligast avviker Sveriges resultat på 1. Learning analytics (betydligt lägre rankat) samt 3. Collaborative learning (betydligt högre rankat i Sverige).
Som antyds av denna bild så finns det en hel del intressanta avvikelser mellan hur vi inom L&D i Sverige ser på lärande-trender, jämfört med hur det ser ut i Europa respektive globalt.

Ladda ner rapport

För mer insikter och analyser så rekommenderar vi också ett besök på Donalds webbplats: donald.h.taylor.co.uk.