Håll ögonen på målet

En av mina favoriter bland alla e-learningbloggare är Cathy Moore, som ser det som sin livsuppgift att utrota tråkig e-learning. Som om det fanns någon som gillar tråkig e-learning. Men ändå är det så lätt att det blir just tråkigt. Varför?

Moores poäng är att vi alltför ofta använder e-learning som en kanal för att trycka ut ohemula mängder information i syfte att skapa medvetenhet eller allmän kunskapshöjning. Vägen till engagerande och effektiv utbildning, menar Moore, går istället via målfokusering: På vilket sätt ska utbildningen hjälpa till att förbättra verksamheten? Vad är det vi vill att målgruppen ska göra med sin nya kunskap? Varför gör de det inte idag?

Håll ögonen på målet

Moores strategi går ut på att ställa envisa frågor till beställaren för att ta reda på vilka affärsmål utbildningen ska hjälpa till att uppnå, och vad målgruppen behöver göra för att bidra till dessa mål. Moore är liksom jag extern utbildningsproducent, men förhållningssättet är lika relevant för dig som arbetar internt med utbildning. Fråga till exempel:

  • Hur vet du att målgruppen inte kan/vet/förstår det du vill att de ska veta?
  • Hur påverkar det verksamheten att de inte kan/vet/förstår det du vill att de ska kunna/veta?

Men vad har egentligen målfokus för betydelse för den enskilde deltagarens upplevelse? Låt mig svara med en motfråga: När du gick i skolan, hur många gånger ställde du frågan ”Varför ska jag lära mig det här?” om till exempel andragradsekvationer eller statsskicket i Uzbekistan?

Poängen är att om vi i designprocessen har sikte på affärsmålet, kan vi identifiera vad vi vill att målgruppen ska börja göra, och då kan vi också visa detta för de enskilda deltagarna. Det blir också lättare att sålla ut den viktigaste informationen, så att utbildningen bara presenterar det deltagarna behöver veta för att göra det vi vill att de ska göra. På så sätt undviker vi att tråka ut dem med information som de inte behöver.

”Men”, kanske du invänder, ”ibland är det faktiskt bara en ökad medvetenhet vi vill åstadkomma.”. Och det är förstås helt sant. Men testa ändå att ställa de frågor som behövs för att konstatera att det bara är medvetenheten som är målet. Om inte annat så för att öva till nästa gång det behövs en beteendeförändrande utbildning. Följ Cathy Moores resonemang på http://blog.cathy-moore.com/

Linda Öberg

Manusförfattare och pedagogisk rådgivare, Xtractor