Frukostseminarium: Stärk din affär med digital utbildning

Detta frukostseminarium har ägt rum. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev, eller följ oss på twitter eller linkedin, för att få information om kommande seminarier.

Den 13 september anordnade Xtractor ett fullsatt frukostseminarium på temat “Stärk din affär med digital utbildning”. Vi vill tacka alla som deltog, med ett extra stort tack till Cambio och Accept som berättade om hur de använder e-learning och LMS för att förbättra sitt erbjudande!

Nedan hittar du en sammanfattande film samt presentationen från seminariet.

Presentation

Om seminariet

Allt fler företag inser fördelarna med att använda webbaserad utbildning (e-learning) gentemot sin omvärld.

Idag finns tekniken för att enkelt och effektivt nå ut till stora målgrupper med lättillgänglig och engagerande utbildning. Dina användare kan ta del av utbildning på mobil, surfplatta eller dator. Du kan avgöra vilka användare (och kunder) som får ta del av vilka utbildningar, och spåra vilka som genomfört vad.

Syftet med att utbilda sina kunder eller partners kan variera. Ofta handlar det om att stärka relationen. Andra poänger kan vara:

  • Ökad kundlojalitet
  • Minskade supportkostnader
  • Mer tillgänglig och kostnadseffektiv utbildning, när lärarledda kurser omvandlas till webbaserade utbildningar
  • Ökad lönsamhet utifrån utbildning som kompletterande intäktsström

Och, om ditt företag arbetar med partners så kan webbaserad utbildning bidra till att du både når ökad försäljning och en högre kvalitet i leverans till slutkund.

Kontakt

Vill du veta mer om hur webbaserat lärande kan användas mot externa målgrupper, kontakta oss gärna!