Från standardardiserat lärande till personligt lärande

Sir Ken Robinsson, professor inom utbildning i England, har arbetat länge med utbildningsfrågor och brinner för att tänka nytt och kreativt. Citatet på hans hemsida ”If you are not prepared to be wrong, you will never come up with anything original” är målande för vad han vill föra fram. Han menar att vi måste utmana det vi tror att vi vet och det vi tar för givet för att kunna tänka nytt. Han talar också om att vi måste gå från att tänka linjärt till att tänka organiskt, från standardiserad utbildning till mer individanpassad utbildning. Om deltagare får rätt grundförutsättningar men får göra saker på de sätt som passar dem bäst, så skapar det personliga lösningar vilket i sin tur genererar nya innovativa idéer.

Om vi som är involverade i att skapa utbildningsprogram och interaktiva utbildningar kan låta oss inspireras av Sir Ken Robinsson, så bör vi börja tänka mer individanpassat och se till att vi förflyttar oss från att kommunicera linjära budskap till att producera ett mer levande innehåll.

Att skapa ett varierat lärande med olika inlärningsaktiviteter är ett bra första steg, men vi kan gå ett steg längre och låta deltagarna få möjligheten att själva välja vägar i innehållet. Om vi skapar rätt förutsättningar och ser till att all fakta och olika inlärningsalternativ finns tillgängliga, men låter individen ta eget ansvar och själv söka och anpassa innehåll, så kan vi inte bara öka motivationen, utan även bidra till att nya lösningar och idéer föds.

Tereza Kennedy

Manusförfattare, Xtractor

 

Se Sir Ken Robinsons 15 minuter långa TED-föreläsning “Bring on the learning revolution”:

Mer om Sir Ken Robinsons finns på sirkenrobinson.com.