För att lyckas externt måste man först vinna matchen internt

Grunden för framgångsrika företag är nöjda och motiverade medarbetare. Hur kan man lyckas med tydlig styrning mot uppsatta mål samtidigt som man skapar nöjda medarbetare?

Få av oss har något att invända mot högre lön eller generösare förmåner. Men tror vi verkligen att detta är receptet för att som arbetsgivare attrahera, utveckla och behålla nöjda medarbetare?

Niklas Harging, vd, Xtractor

Ur mitt perspektiv handlar det om ömsesidig konkurrenskraft. Som arbetsgivare behöver man inte alltid erbjuda den högsta lönen, finaste förmånerna eller det flottaste kontoret. Man måste dock vara tillräckligt konkurrenskraftig över tid. Att vara konkurrenskraftig gäller givetvis även för medarbetaren. Om ena parten inte är tillräckligt konkurrenskraftig kommer den andra parten, förr eller senare, att vilja bryta anställningsavtalet.

Hur blir man då en konkurrenskraftig arbetsgivare? Undersökning på undersökning visar att den absolut vanligaste anledningen till att en medarbetare slutar på en arbetsplats är att de inte längre utvecklas. De upplever att de får arbeta med samma arbetsuppgifter dag ut och dag in. Detta skapar en tristess och avsaknad av stimulans.

I likhet med stearinljus och glödlampor tror jag att de flesta människors motivation på en arbetsplats har en ”brinntid”. En brinntid som förkortas om ens arbetsuppgifter inte uppmärksammas, upplevs som väsentliga eller om man inte erbjuds möjlighet att utvecklas. När denna brinntid tagit slut vill man arbeta med nya saker.

För att råda bot på detta bör varje medarbetare ha ett tydligt mål som understöds av en kompetensutvecklingsplan för hur de ska nå sitt uppsatta mål. Detta gör att medarbetaren känner sig viktig och betydelsefull. Genom att följa upp medarbetarens mål och kompetensutvecklingsplan får hon också ett kvitto på sin prestation och känner sig uppskattad och motiverad. Målen och kompetensutvecklingsplanen måste följas upp regelbundet för att få rätt verkningsgrad. Givetvis ska individens mål och kompetensutvecklingsplan stämma överens med avdelningens- och företagets övergripande mål.

Om varje medarbetare ges möjlighet att kompetensutvecklas kommer företaget att öka sin kompetens och överträffa sina mål med tillväxt som följd. Ett företag i tillväxt har större möjligheter att erbjuda sina medarbetare nya och stimulerande roller vilket gör att medarbetarna utvecklas och trivs. Dessutom har de medarbetare som lyckats nå sina mål ofta höjt sin kompetens och är redo för nya utmaningar.

Jag är övertygad om att många företag avsevärt kan förbättra sin prestationsförmåga genom att följa ovanstående råd. Genom att dessutom mäta och följa upp medarbetarnas nöjdhet via enkäter blir även detta ett tydligt mål att arbeta mot.

Att ha nöjda medarbetare är inte kostsamt för företaget. Det är grundfundamentet för att lyckas externt och ett helt affärsmässigt och strategiskt beslut.

Niklas Harging

VD, Xtractor Interactive AB