Film allt populärare inom e-learning

Intresset för att använda film i e-learning ökar bland företag och organisationer. Det finns inte längre några tekniska hinder, kostnaderna har blivit rimliga och rätt använt kan det vara ett mycket bra pedagogiskt verktyg.

– Tekniken när det gäller att anpassa film till Internet och andra digitala media har gått framåt. Utvecklingen av komprimeringsmetoder gör att filerna inte blir så tunga samtidigt som de håller en hög kvalitet, berättar Johan Olofsson på Xtractor. Det här har inneburit att film har blivit allt vanligare på Internet, vilket så klart smittar av sig på e-learning.
I utbildning kan film bidra till att förmedla en verklighetskänsla. Man kan låta en medarbetare eller en kund komma till tals eller dramatisera ett scenario. I e-learning specifikt, som ofta består av text och bild, kan film ge variation och på så sätt ha positiva effekter på inlärningen.

– Film är också ett bra och effektivt media för att förmedla budskap, fortsätter Johan. Vi får med fler dimensioner jämfört med när vi använder text och stillbild. Vi kan lättare förmedla känslor, kroppsspråk, händelser och så vidare. Just nu är det populär att använda så kallad Green screen teknik. Det innebär att man filmar i studio och lägger dit bakgrunden i efterhand. På så sätt kan man kombinera grafik och bild.

Utmaningen med film är att göra det trovärdigt. När man ska iscensätta ett scenario krävs duktiga aktörer. När till exempel Kinnarps utvecklade sin e-learning i leveransmottagning agerade företagets egna montörer i filmen. Resultatet blev en realistisk gestaltning med hög trovärdighet. Har man inte turen att ha anställda med skådespelartalang är det dock bättre att använda proffs.