Ett öppet eller stängt 2017?

När man tittar på nyheterna kan man lätt dra slutsatsen att världen sluter sig mer och mer. Det senaste året har vi sett många nationer stänga sina gränser. Andra länder har lämnat eller är på god väg att lämna internationella samarbeten. Och politiska partier som vill värna om det egna och fokusera inåt ökar i popularitet.

Xtractor mot strömmen

Men självklart finns det också exempel på motsatsen. Som Xtractor. Vi arbetar aktivt för att gå åt andra hållet, därför att för oss är öppenhet något av det viktigaste som finns!

Ett exempel på det är att vi har slutat med stängd källkod. Numera använder vi oss av öppen källkod som ger våra kunder en hög grad av frihet. Vi har ett nära samarbete med LMS-leverantören Totara Learning Solutions på Nya Zeeland och med e-learningbyrån Learning Pool i Storbritannien. Hos oss jobbar människor från bland annat Armenien, Polen och USA – och vårt senaste tillskott är en riktig LMS-stjärna som nyss kommit till Sverige från Damaskus i Syrien.

Vi är inte heller rädda för att dela med oss av vår expertis. Därför delar vi frikostigt ut den bok som vi skrivit om digital utveckling, vi bloggar om våra expertområden och vi håller seminarier och webinarier om både smått och gott.

 

Digitala lösningar som vidgar perspektiven och öppnar dörren för andra

Våra webbaserade utbildningar används hos många av Sveriges största arbetsgivare. De lotsar in nya medarbetare och förbättrar kompetensen hos den befintliga personalen. Och alldeles oavsett om poängen är att förändra attityder eller förmedla kunskap vidgar utbildningarna deltagarnas perspektiv på olika sätt.

Digitalt lärande bidrar helt enkelt till att både människor och organisationer växer och utvecklas. Därmed kan våra lösningar också öppna dörren för den del av befolkningen som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi ser att på det här området finns det fortfarande en stor outnyttjad potential för det digitala lärandet.

Öppenhet ger mervärde

”Never stop learning” är Xtractors ledord. För att kunna efterleva det måste vi vara öppna för att ta intryck och lära oss av andra – och en förutsättning för det är att andra i sin tur är villiga att dela med sig av det som de kan. Så här kan vi skapa en god spiral. Delar vi med oss av våra idéer, våra tankar och vårt kunnande kan vi berika andra, som i sin tur berikar oss genom sin öppenhet. Kort sagt tror vi att utbyte av kunskap och erfarenheter leder till en utveckling som gagnar alla.

Så inför nästa år hoppas vi att fler gör som vi och går mot strömmen, mot en öppnare värld. Ju mer öppenhet, ju fler perspektiv, ju mer mångfald – desto rikare blir vi. Det är vi övertygade om.

God jul och ett gott nytt 2017 från oss på Xtractor!

 

Lotta Lundbäck
Manusförfattare och pedagogisk rådgivare