En flygande start – så skapar du en bra introduktionsutbildning

Den första tiden som nyanställd präglas (förhoppningsvis) av entusiasm, energi och en vilja att ta sig an nya utmaningar. En bra introduktionsutbildning tar vara på och bygger vidare på den energin.En_Flygande_Start

Hur skapar man då en bra introduktion? Till att börja med, definiera vad företaget vill uppnå med introduktionen. Är det att medarbetaren ska känna sig välkommen? Snabbt bli produktiv? Förstå de gemensamma värderingarna och agera enligt dem? Att ta vara på den nyanställdas idéer till förbättringar? All of the above?

När detta är definierat, ta reda på vad målgruppen behöver för att motiveras. Ta gärna hjälp av relativt nyanställda medarbetare och ta reda på vad de tyckte var bra och vad de skulle ha önskat av sin egen introduktion.

Här kommer några idéer som vi och våra kunder har testat i olika varianter. Hämta gärna inspiration och välj de element som passar för just din organisation!

Spelinslag som motiverar

  • Bygg in utmaningar och små uppdrag i introduktionsprogrammet.
  • Dela ut en badge (ett elektroniskt diplom) för genomförda delar av introduktionen.

Webbmagasin – lättillgängligt och snyggt förpackat

  • Presentera introduktionen i form av ett snyggt webbmagasin (som t.ex. i denna konceptskiss).

Konceptskiss

Go social

  • Filma andra medarbetare som välkomnar den nyanställda på ett personligt sätt, som förmedlar företagets kultur. Personliga, korta berättelser om varför man trivs på jobbet eller vilken automat som har det bästa kaffet, ger ett varmt intryck.
  • Skapa en gemensam, wiki-baserad ordlista där t.ex. rutiner och företags-/branschspecifika uttryck förklaras, o.s.v. De anställda kan själva fylla på vartefter behov uppstår.
  • Skicka ett inspelat telefonmeddelande från VD till den nyanställda strax efter att anställningsavtalet undertecknats.

Panorama – utforska och orientera

  • Använd 3D eller panoramabilder för att bygga en virtuell version av arbetsplatsen och låt medarbetaren utforska den nya arbetsplatsen. Detta passar särskilt bra i samband med t.ex. säkerhetsutbildning, eller som här, i Scandics tillgänglighetsutbildning.

Scandic-Accessibity

Mobil telefon, mobil person

  • Låt medarbetaren bekanta sig med arbetsplatsen med hjälp av guidning i mobilen – som man gör på muséer.

Just in time

  • Gör utbildningen tillgänglig oavsett när den nyanställda börjar, t.ex. genom webbaserade moduler, film, löpande webinars eller liknande.
  • Sammanställ lathundar, blanketter policys och liknande som är extra viktiga under den första tiden – så att medarbetaren hittar dem lätt när de behövs.

Linda Öberg

Manusförfattare och pedagogisk rådgivare, Xtractor