Du har det resultat du förtjänar – om att skapa Sveriges bästa arbetsplats

Denna bloggpost är skriven av Niklas Harging, vd på Xtractor, i samband med att Xtractor för tredje året i rad placerade sig på Great Place to Works topplista över Sveriges bästa arbetsplatser

För en del ledare är det inte helt självklart att låta en oberoende organisation som Great Place To Work göra en utvärdering av huruvida deras medarbetare trivs på jobbet och hur de trivs med dig som ledare. Många känner sig nakna och det är läskigt att blotta sina tillkortakommanden. Det är faktiskt rätt utlämnande att få resultatet. Svart på vitt kan du läsa vad dina medarbetare tycker om dig som ledare på en tämligen detaljerad nivå. Men den som vågar har mycket att vinna.

Jag menar att man, över tid, alltid har det resultat man förtjänar. Detta oavsett om det handlar om företagets ekonomiska resultat eller om det handlar om en medarbetarenkät. En del ledare väljer att se sig som offer för omständigheterna och skylla resultaten på yttre omständigheter. Andra väljer att förhålla sig till resultatet, vidta åtgärder och försöka få en förändring till stånd.

De ledare som tar resultatet från medarbetarenkäten på allvar och som fastställer en seriös plan för hur de ska utveckla organisationen har en bättre chans att lyckas. Jag har försökt att kvala in på Great Place To Works åtråvärda lista över Sveriges bästa arbetsplatser med tre olika företag och jag har misslyckats vid flera tillfällen.

För drygt tio år sedan tillträdde jag tjänsten som första externa vd i ett familjeföretag som grundades 1946. När jag såg resultatet av min första medarbetarundersökning blev jag förvånad över det låga resultatet. Jag förstod att det skulle vara svårt att utveckla företaget om jag inte lyckades att vända den negativa trenden. Jag hade nu två val. Jag kunde antingen se mig som ett offer för omständigheterna och skylla på den förra företagsledningen eller så kunde jag välja att ta tag i problemen.

Jag bestämde mig för det senare och kontaktade Great Place to Work. Tillsammans med företagsledningen bestämde jag att vi inom fyra år skulle placera oss på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser. Vi vidtog en rad åtgärder i företaget för att få till en förändring till det bättre och två år senare hade vi lyckats placera oss på topplistan.

Framgång styrs sällan av yttre omständigheter. Vill man ha en förändring så måste man också göra en förändring.

Hur får man då nöjda medarbetare?

Jag menar att det handlar om att, tillsammans med medarbetarna, formulera en tydlig plan för verksamheten och kommunicera den mycket och ofta.

På de företag jag varit vd för har jag tillsammans med styrelsen alltid fastställt och kommunicerat en tydlig vision och affärsidé. Därefter har vi arbetat fram en gedigen affärsplan som beskriver företagets strategier. Planen har varit öppen och tillgänglig för samtliga medarbetare.

När planen och målen är kommunicerade bryts de ned till tydliga och konkreta aktiviteter på lednings-, avdelnings-, och individnivå.

Detta innebär att varje enskild medarbetare har en egen, individuell handlingsplan för hur hen ska nå sina mål.

Genom att arbeta på detta sätt får vi en ”röd tråd” från individ till avdelning och ledning, som ligger i linje med affärsplanen, affärsidén och visionen. Den enligt mig helt avgörande nyckeln för att lyckas är att följa upp dessa planer och aktiviteter. Jag arbetar därför mycket med feedback då jag vet att feedback på prestation är människans största drivkraft. Detta verktyg nyttjar jag gärna eftersom det främjar både medarbetaren och företaget.

Har du det resultat du anser dig förtjäna?

Niklas Harging, vd Xtractor

PS. Vad gäller Great Place to Work, så är jag omåttligt stolt över att tillsammans med mina kompetenta medarbetare ha uppnått följande topplisteplaceringar på listan över Sveriges bästa arbetsplatser; med Xtractor (2018, 2017 och 2016), med ExOpen Systems (2011 och 2010), samt med Qbranch (2007 och 2005).