Digitaliseringen – när framtiden händer

Många företag har gått i konkurs för att deras produkter inte hängt med i utvecklingen. Ett skolexempel på detta är Facit och räknemaskinen.

Framtiden händer här och nu. Den händer oss alla. Vi behöver alla lyssna noga på vad våra kunder efterfrågar. Detta gäller självklart även de företag som säljer kurser.

photo-1512295767273-ac109ac3acfa

Sverige har en stark kompetensutvecklingstradition där organisationer värderar vidareutveckling av sina medarbetare. Att ”gå på kurs” har länge varit den vanligaste vägen till kompetensutveckling. Vad vi kan se är att förändringstempot fortsätter att öka i världen i kombination med ökad digitalisering. Våra kunder som säljer kurser ser en stark trend där dagens anställda väljer bort klassisk klassrumsundervisning. Här finns förväntningar på att kunna ta till sig kunskap oavsett tidpunkt på dygnet och plats. Fler och fler anställda känner även att de hamnar efter med sina arbetsuppgifter när de tillbringar heldagar borta ”på kurs”.

Många utbildningsföretag säljer fortfarande endast klassrumskurser. Dessa företag riskerar att bli omsprungna av sina konkurrenter.

Här kan vi se en förändring på den svenska marknaden. Xtractor får fler och fler kunder som just gör denna typ av digitaliseringsresa. De inser att för att finnas kvar om några år måste de erbjuda vad marknaden efterfrågar. Digitaliseringen är vägen framåt.

Därför erbjuder de även e-learning.

metodval

Men är e-learning svaret på allt?

Nej, det är det givetvis inte. Olika typer av lärmål kräver olika metoder för utlärning.

Utöver detta behöver de kunder som säljer kurser även tänka på att det ska vara lätt för deras kunder att köpa kurser. Det är här Totara Learn kommer till sin rätt.

Vi har en gedigen integrationslösning gentemot e-handelsplattformar både gällande användar- och kursregistreringshantering. Med integrationslösningen speglar vi kurserna i Totara med kurserna på e-handelsplattformen och möjliggör att kursköparna direkt kan få åtkomst till vad de köpt.

Med det ytterst flexibla gränssnittet i Totara skapa vi en grafiskt sömlös upplevelse där kursköparen inte ser skillnad på ehandelsplattform eller Totara. Dessutom har vi utvecklat integrationer gentemot de flesta av de stora CRM-systemen.

Med Totara och vår integrationslösning hjälper vi våra kunder att öka sin försäljning.

Om ni är intresserad av att höra mer om hur vi kan göra er digitaliseringsresa så smidig som möjligt, tveka inte att ta kontakt med oss på hej@xtractor.se

Jeanette Bergvall

Affärsområdeschef System, Xtractor