Digitala utbildningstrender 2012

Av alla trender och buzzwords som surrar i tekniktäta branscher är det som bekant få som verkligen når genomslag. Men några tydliga tendenser för e-learning och teknikstött lärande i allmänhet kan vi ändå se för 2012, ett år som vi nu redan har kommit en bra bit in på.

Mobilt lärande är på frammarsch inom alla områden. Inte minst kompetenshantering spås bli mer mobil. En klar tendens är att iPad blir ett viktigare verktyg. Hittills har branschen varit dålig på att utnyttja surfplattans fulla kapacitet och har närmast nöjt sig med att göra innehåll kompatibelt för iPad.

Micro learning: Det mobila lärandet föder ett behov av korta utbildningar, som kan ge snabb kunskap vid akuta behov och som går att ta till sig när man har en liten stund över.

Augmented Reality översätts ibland som ”förstärkt verklighet”. Man syftar då på teknik som blandar information från användarens fysiska omgivning (t ex film) med ett lager med digital information. Exempel på hur detta används är sportsändningar där information eller reklambudskap ”projiceras” mot planen i realtid. Det dyker upp allt fler appar som ger möjlighet att blanda skisser, texter etc med exempelvis material som filmas i realtid. Detta ger nya möjligheter för både innehållsproduktion och workshops då man snabbt kan visualisera idéer i en befintlig miljö.

Rörelsebaserad teknik, i linje med Microsoft Xbox Kinect-teknik, kommer att bli omtalat även om det inte lär få ett genomslag i praktiken än på ett tag. Men tekniken att styra utrustning genom handrörelser används inom exempelvis kirurgi, där avancerade operationer kan genomföras via rörelsestyrda verktyg.

Tester kommer starkt inom utbildning. Inte som en avslutande aktivitet, utan som återkommande inslag i utbildningen. Många pekar på att tester i kombination med utbildning ger bättre resultat och ett ökat lärande.

Kompetenshantering är en expanderande marknad som kommer att differentieras, med ett mer varierat utbud som är bättre anpassat till kundens storlek och önskemål. Efterfrågan ökar på mobil kompetenshantering med en mer begränsad funktionalitet. Det är de små och mellanstora aktörerna som kommer att vinna mest mark under 2012.