Bite-sized learning – en munsbit i taget

En av de tydligaste trenderna inom webbaserat lärande, tillsammans med mer av film och sociala läraktiviteter, är ”bite-sized learning”. Helt enkelt, att dela upp långa sjok av utbildning i mindre delar.

Precis som i fallet med lyckade bufféer, kan små munsbitar göra att vi bättre behåller aptiten och vårt sug efter mer, istället för att få en känsla av korvstoppning och övermättnad.

Fördelarna med det här förhållningssättet är flera. Här är några:

bitesized_learning_kakor

  • Ökar tillgängligheten. För de flesta av oss är det betydligt enklare att kunna sätta av en kvart ”här och där” – än att sätta av en dedikerad timme eller mer. De här mindre utbildningsbitarna fungerar också bättre än de större på mobil och surfplatta.
  • Ökar återanvändbarheten. Genom att dela upp en större aktivitet i moduler så kan enskilda bitar bytas ut eller uppdateras på ett smidigt sätt. Därigenom kan utbildningen på ett enklare (och mer kostnadseffektivt) sätt hållas à jour. Vissa aktiviteter kan också leva ett längre liv för deltagarna – i form av återkommande stödjande resurser i deras arbete.
  • Ger möjligheter till större variation – även i det webbaserade lärandet. Genom att blanda tester och filmer med sociala ”kunskapsdelande” aktiviteter såsom diskussionsforum och wikis så ökas variationen. Det ger också möjlighet till ett mer individanpassat lärande, där alla deltagare inte nödvändigtvis är tvungna att genomföra alla aktiviteter i en viss ordningsföljd.

På Xtractor välkomnar vi denna trend. Vår lärplattform Totara LMS är i grunden utformat för att göra det enkelt att skapa och hantera utbildningar bestående av en rik flora läraktiviteter – som gärna kan vara i munsbitsstorlek. Och självklart stödjer vi både med LMS och författarverktyg både mobila och sociala munsbitar av lärande!

Susanna Walch

Manusförfattare och pedagogisk rådgivare, Xtractor