Amerikansk analys stödjer blended learning

Det amerikanska utbildningsdepartementet har utfört en metaanalys av över 1000 empiriska studier i webbaserat lärande mellan åren 1996 och 2008 inom det amerikanska skolväsendet. Analysen visar att elever som fick webbaserad undervisning i genomsnitt presterade bättre än de som fick undervisning i klassrum.

Blended Learning ökar motivationen

När analytikerna tittade närmare på studierna kunde de se att de elever som fick webbaserad undervisning i kombination med klassrumsundervisning hade de absolut bästa studieresultaten. Analytikerna noterar att detta ofta innebar extra undervisnings- och inlärningstid jämfört med eleverna som bara fick klassrumsundervisning. Det här menar analytikerna kan betyda att det inte är de webbaserade metoderna i sig som ligger bakom de positiva effekterna, utan den utökade inlärningstiden och antalet läraktiviteter för eleverna.

– Slutsatserna i analysen stödjer oss förespråkare av ett varierat lärande, det vi kallar Blended learning. Inlärningen ökar när man väljer metod efter kunskapsmål och variationen i sig ökar motivationen att lära, säger Stina Lantz, utbildningskonsult på Xtractor.

– Det är fler korta och mer frekventa aktiviteter som gör att processen blir jämnare och därmed ökar lärandet. Analytikernas slutsatser pekar också på vikten av en längre inlärningsprocess där deltagarna får tid att ta till sig kunskapen och reflektera över den.