AI, kranar och lärande

Learning Technologies är Europas största event kring lärande för organisationer. I år med mer än 9 000 deltagare som mötte utställare från över 200 olika leverantörer, och kunde ta del av hundratals olika seminarier. Allt med en koppling till teknikstöd för lärande.

Från Xtractor och Semcon är vi ett gäng som varje år deltar, där vi nätverkar, omvärldsbevakar, utbyter erfarenheter och själva lär oss nytt.

Inte minst är det förstås ett gyllene tillfälle för att identifiera trender. Trender som förstås ofta kan vara snabbt övergående och utan större påverkan. Men i vissa fall också kan vara fundamentala och långsiktigt påverkande för oss alla.

3 kombinerade foton: 1 på Xtractor-deltagare utanför mässhall, 1 på deltagare i mässhall, samt 1 med hamnkranar.

AI, AI, AI

Att den huvudsakliga trenden i år skulle handla om AI var nog ingen större överraskning, så här ett halvår efter det att Chat GPT slagit igenom med dunder och brak.

Att intresset för AI var stort gick inte att ta miste på. De seminarier som på något sätt relaterade till artificiell intelligens blev snabbast fullsatta. Och även om den senaste AI-tekniken ännu sällan blivit en del av färdiga lärteknologier (såsom lärplattformar och författarverktyg), så fanns det många exempel på intressanta prototyper och beta-versioner. Många tillämpningar handlade om att effektivisera och automatisera skapandet av kurser och innehåll, men även nya sätt att förädla lärandet, exempelvis genom att kunna utveckla sina förmågor med en AI-coach eller möjliggöra nya nivåer av individanpassat lärande.

AI, här för att stanna

Vår bedömning är att AI kommer påverka oss alla, inte minst oss som arbetar med lärande. Och att det kommer innebära stora och långsiktiga förändringar, förstås med både risker och möjligheter.

Vi är också övertygade om att det är hög tid att ställa oss frågor såsom:

  • Vad behöver vi i vår organisation lära oss och förändra för att vi i vår verksamhet inte ska “missa AI-tåget”?
  • Hur kan den nya AI-tekniken förädla lärandet i vår organisation?
  • Hur kan AI komma att påverka oss som jobbar med lärande – och hur kan jag dra nytta av tekniken i mina egna arbetsuppgifter?

Många av dessa frågor är förstås stora och svåra, inte minst då allt tyder på att vi kommer ha en fortsatt hög utvecklingstakt av denna teknik.

Gamla ståtliga kranar

Mässan äger rum ute i Docklands i utkanten av centrala London. I likhet med Västra hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm var detta område för inte så länge sen en högst levande hamnmiljö. En miljö där mängder av gods lossades varje dag. Men som teknikutveckling (inte minst containers) och omvärldsförändringar (avindustrialisering) satte stopp för. Nu finns det bara få spår kvar av detta, främst i form av rejäla gamla kranar.

Men, vad har då gamla kranar med AI-utveckling att göra?

Ja, om vi inte ser upp och är beredda på att förändra hur vi arbetar, finns förstås risken att vi blir lika sysslolösa som dessa hamnkranar.

Och även om kranarna numera har sitt existensberättigande i att stolt och ståtligt påminna om ett ärorikt förflutet, är i alla fall min gissning att de nog hade föredragit att få fortsätta sitt värv och aktivt bidra i samhället.

Rickard Skiöld

Product Manager, Xtractor – part of the Semcon Group