Säkra våtrum – lär dig att undvika vanliga misstag

GVK (Golvbranschens våtrumskontroll) har i samarbete med Xtractor tagit fram en webbutbildning för den som arbetar med att planerna, bygga eller installera våtrum.

Badrum med installatör.

Kursdeltagaren får bland annat lära sig branschregler, godkända tätskikt, vilka krav som ska ställas på våtrumsentreprenören och att kontrollera slutleveransen.

Det finns en mängd olika regelverk som styr byggande av bostäder och badrum. Webbutbildningen tar upp saker som ofta går fel och kursdeltagaren får lära sig att undvika vanliga misstag.

Webbutbildningen vägleder kursdeltagaren genom hela processen, från planering och utförande till färdigt våtrum.

Ska du renovera ett badrum eller installera ett våtrum?

Arbetar du som projektör, installatör, byggherre, på ett byggföretag, som besiktningsman eller i annan roll som kräver kunskap om branschregler för våtrum?

Då är webbutbildningen Säkra våtrum för dig.

Kursen är informativ och lätt att ta till sig. Den tar ungefär en timme men du behöver inte göra hela kursen vid ett tillfälle utan kan dela upp den i delar.

Efter genomförd kurs får du ett kursdiplom. Läs mer och boka kursen på GVK:s sajt.

Bildexempel från utbildningen om säkra våtrum där kursdeltagaren ska klicka på markörerna för att läsa mer.
Bildexempel från utbildningen: Kursdeltagaren klickar på markörer för att läsa mer om kraven.

Citat från kursdeltagare

Prisvärt! En introduktionskurs och ett kursdiplom som jag kan använda vid eventuella diskussioner med försäkringsbolag etcetera känns som väl investerade pengar.

Anders

Kursen är jättebra! Framförallt för upphandlare och beställare, kursen ger ett bra helhetstänk.

Anja

Reglerna ändras över tiden. Det är bra med en kurs som hjälper till att hålla sig uppdaterad om det senaste.

Roger