E-learning om tjänstebils­försäljning för Kia

I den här utbildningen får målgruppen – försäljare av tjänstebilar – följa två kunder, Martina och Göran. De presenteras med ett annorlunda och intresseväckande grepp: nämligen som siluetter, fyllda med filmer och rörliga bilder som anger vilken typ av personlighet de har.

För att skapa trygghet inför mötet med riktiga tjänstebilskunder ställer Martina och Göran kontinuerligt frågor, som deltagarna får öva på att bemöta.

Med hjälp av Martina och Göran kunde vi visa upp två olika kundtyper och två olika case, och skapa ett levande och realistiskt innehåll som deltagarna direkt kan känna igen sig i och relatera till. Genom de verklighetsnära casen kunde vi också förmedla svåra och komplicerade begrepp på ett lättfattligt sätt.

Utklippt text mot bild En bil till
Närbild på ratt med förklarande text
Fråga med bild av en dubbelexponerad kvinna