E-learning om sex mot ersättning för Social­styrelsen

Den här utbildningen riktar sig främst till medarbetare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utbildningen ska öka deras medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i, och bidra till att dessa blir sedda och respektfullt bemötta.

Ambitionen är i första hand att väcka tankar och engagemang. Innehållet är därför utformat med stark tonvikt på storytelling genom ljud och bild. Genom hela utbildningen får deltagarna ta ställning till olika handlingsalternativ – och får feedback på sina val. Dessutom innehåller den många reflektionsfrågor som får deltagarna att fundera över sina egna värderingar och koppla lärandet till sitt eget arbete.

Utbildningen är helt responsiv, vilket innebär att den automatiskt optimeras efter skärmstorleken på den enhet som deltagaren använder.

infographic