E-learning om personlig effektivitet för Petra Brask & Partners

Monstera palmblad och lian

Vår kund ville ta fram en utbildning för att hjälpa människor att hitta den tid och energi som finns gömd i vardagen. Det skulle ske på ett roligt och annorlunda sätt – genom en utbildning som sticker ut. Vi skapade därför en utbildning under rubriken ”EXPEDITION TID – fångad i vardagsdjungeln”. Djungelmetaforen leder tanken till att människan jagar, blir jagad och kämpar för att klara sig – vilket sammanfattar vardagspusslet på ett passande sätt. Vi flörtade friskt med ord som relaterar till djur, djungel och jakt och arbetade fram en attraktiv grafik som blandade djur och exotiska växter med realistiska bilder på människor och deras arbetsvardag.

Utbildningen utformades som en personlig dokumentär, där deltagaren får följa med en person på en utvecklingsresa på jakt efter ny energi. Personen bjuder in deltagaren till sin stressiga vardag och delar med sig av sina tankar och reflektioner. I några avsnitt får hon träffa experter som berättar om hur hjärnan funkar och som coachar henne i hur hon kan tillämpa de nya kunskaperna i vardagen. Dokumentären varvas genomgående med frågor som väcker tankar och ger deltagaren lust att testa de nya verktygen i verkligheten.

Se ett utdrag ur utbildningen!

Två luftballonger