E-learning om personlig assistans framtagen tillsammans med IfA

E-learning om personlig assistans framtagen tillsammans med IfA

Skärmbilder ur utbildningen på olika enheter.

Inom den personliga assistansen ingår fyra olika uppdrag – assistansanvändaren, personliga assistenten, arbetsledaren och assistansanordnaren. Alla har en viktig del i att den personliga assistansen fungerar som den ska, med hög kvalitet och bra samarbete.

För att öka kunskapen och enhetligheten inom den personliga assistansen tog vi tillsammans med IfA (Intressegruppen för assistansberättigade) fram ett  e-learningpaket. Paketet är en del av tjänsten Synka som IfA utvecklat.

Porträtt av Mattias, assistansanvändare.
Porträtt av Sarah, arbetsledare.
Porträtt av Bari, personlig assistent.
Porträtt av Mariam, assistansanordnare.
Synkas grafiska manual.

Under ett års nära samarbete har Xtractor tagit fram en grafisk manual för Synka samt levererat fyra kurser på tre språk (svenska, engelska och arabiska). Samtliga kurser kretsar kring fyra fiktiva personer som har olika uppdrag inom den personliga assistansen. Deltagarna får följa dem i deras vardag och se vilka dilemman de ställs inför.

Mattias på jobbet, där Bari blir ombedd att utföra en uppgift.
Kollage från användartestning av utbildningarna.

Kurserna möter även högsta tillgänglighetskraven. Xtractor har hög kompetens inom just tillgänglighet och det är en av orsakerna till varför IfA valde oss.

För att möta de höga tillgänglighetskraven har vi i projektet redan från början haft ett nära samarbete med slutanvändarna och utfört gedigna tester redan i prototypfasen.

Synkas utbildningar om personlig assistans