E-learning om medie- och informations­kunnighet för Statens medieråd

Den här utbildningen tog vi fram i två varianter: en som riktar sig till lärare och en som riktar sig till elever. Tanken var att skapa en ögonöppnare som väcker tankar och frågor om hur mediekonsumtionen ser ut i det nya medielandskapet, snarare än att ge direkta svar. I fokus står därför reflektion över deltagarnas egna, och andras, beteende på nätet.

Utbildningen ramas in av en animerad resa genom ett medielandskap, uppbyggt av massor av ord som symboliserar det ständiga mediebruset. Under resan får deltagarna göra flera stopp i landskapet, där de konfronteras med mediesituationer i form av olika berättelser.

Mobil med uppdrag MIK