E-learning om likarätt framtagen tillsammans med Barnombudet i Uppsala län

E-learning om likarätt framtagen tillsammans med Barnombudet i Uppsala län

Vi fick i uppdrag att tillsammans med Barnombudet i Uppsala län (BOiU) ta fram en utbildning som riktar sig till Sveriges alla förskolor och skolor. Målgruppen består av både förskolebarn, skolelever, personal samt vårdnadshavare. Syftet med utbildningen är att ge samtliga en grundläggande utbildning i likarätt och på så vis skapa möjligheter för alla barn och elever att ha en trygg skolgång.

Xtractor stod för koncept och produktion medan BOiU skrev manus med stöd från oss. Vårt fokus var att möta målgruppen där de befinner sig – utifrån deras förutsättningar. Det resulterade i att vi gjorde fem olika utbildningar om likarätt, som anpassades utifrån respektive målgrupp.

De fyra filurerna Mima, Pop, Solo och Klave.

För de allra yngsta, det vill säga förskoleklasserna, skapade vi sagor som kretsar kring filurerna Mima, Pop, Solo och Klave. Upplägget går ut på att personalen läser sagorna högt för barnen samtidigt som barnen tittar på bilder som hör till. Till respektive saga tog vi även fram reflektionsfrågor, lekar och övningar som knöt an till sagan. Till exempel att de skulle rita filurernas familjer, prata om hur man är en bra kompis och så vidare.

De tre filurerna Mima, Pop och Solo i en leksituation.
Utbildningsmaterial för låg- och mellanstadie.

För låg- och mellanstadiet samt för högstadiet och gymnasiet tog vi fram material anpassat för klassrumsundervisning. Utbildningen går ut på att eleverna får följa den fiktiva eleven Luma och hennes klasskamrater i skolvardagen. Fakta varvas med scenarion och övningar – både i grupp och individuella. Varje elev får dessutom ett eget elevhäfte med skrivövningar samt tips och råd.

Utbildningsmaterial för högstadie och gymnasium.

När det gällde personal och vårdnadshavare så delades den utbildningen upp i två delar. En individuell utbildningsdel producerad i Adapt, som de kan göra i mobilen när det passar dem bäst. Där får de grunderna till likarättsarbetet i förskola och skola. Sedan tog vi fram material till en gruppbaserad del som genomförs på föräldramöte/personalmöte.

Den individuella delen består av teori, varvat med övningar och reflektioner. Den knyts sedan ihop med den gemensamma utbildningsdelen där de får möjlighet att diskutera likarättsarbetet på just deras aktuella skola.

Likarättsarbetet i förskola och skola är ett ständigt pågående arbete och den här utbildningen är tänkt att lägga grunden för fortsatt arbete i förskola och skola – så att alla barn får uppleva en trygg skolgång.

Utbildningarna till respektive målgrupp ligger uppe på BOiU:s hemsida för likarätt, och det är kostnadsfritt att ta del av dem. Så är du vårdnadshavare, jobbar på en skola eller helt enkelt bara är nyfiken – gå in och titta!

BOiU:s utbildning om likarätt

Skärmbild från utbildningen Likarätt.