E-learning om brandskydd för MTR

Utbildningen ”Fatta eld” riktar sig till alla medarbetare inom MTR, och syftar bland annat till att få dem att känna ansvar och att brandskyddsarbete är viktigt. För att åstadkomma detta är det viktigt med igenkänning. Därför valde vi att låta förtroendeingivande kollegor i olika roller leverera budskapet i utbildningen.

Hela utbildningen är därför utformad med en enkel och verksamhetsnära känsla, och bygger på medarbetarnas ”egna” bilder och berättelser. Exempelvis förmedlas en del av innehållet genom ”hemmagjorda” filmer där eldsjälar i verksamheten berättar om sina erfarenheter. För att förstärka känslan av personlig kommunikation med kollegorna är grafiken uppbyggd för att påminna om Instagram. Navigeringen sker dessutom i höjdled.

Utbildningen har ett stort fokus på foton och korta texter med enkelt språk, vilket underlättar för medarbetare med andra modersmål än svenska.

Mobil med utbildningen Fatta eld