E-learning om arbetsmiljö för Huddinge kommun

Här skapade vi en unik, varm och Huddingenära utbildning genom att bygga bilder och miljöer av kommunens eget kommunikationsmaterial. Alla miljöer föreställer välkända platser i kommunen.

För att väcka engagemang och känsla kring frågor som kränkande särbehandling och stress använde vi oss av storytelling. Berättelserna levandegjordes med hjälp av bakgrundsljud, och deltagarna fick själva styra vad som skulle hända genom att göra egna val.