Anpassning av Totara LMS för AcadeMedia

Academedia Academy Totara första sida

För skolkoncernen AcadeMedia tog vi med små medel fram en inspirerande LMS-design, med färger och fonter som matchar koncernens intranät.

Kurskatalogen är utformad med foton och färg för att göra den attraktiv och inbjudande. Den ramas in av två spalter med innehåll som uppdateras kontinuerligt: interna filmer, aktuella tweets, Ted Talks-filmer och mycket annat som kan vara av intresse för skolpersonalen.

Responsiv visning av Academedia Academy Totara i mobil